Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất 

Xem với cỡ chữ
Chiều 30.9, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Phiên họp thứ Nhất.

Tại phiên họp, Thường trực Tiểu ban đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban. Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Trưởng Tiểu ban; Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô là Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài là Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Phiên họp

Các đại biểu cũng nghe Tổ giúp việc Tiểu ban trình bày tóm tắt Kế hoạch của Bộ Công an về công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả công tác trọng tâm đã triển khai thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Tiếp đó, các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ công tác...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng bước đầu của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mục tiêu, yêu cầu cao nhất đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/CT-BCA-V01, Kế hoạch số 330/KH, đó là: “Phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào dù là nhỏ nhất”. Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 08, Kế hoạch số 330 của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ; huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, để kịp thời ngăn chặn, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Toàn cảnh phiên họp

Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hiệp đồng phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; các đơn vị hậu cần, kỹ thuật nhanh chóng rà soát kế hoạch, cân đối, bảo đảm đủ yêu cầu về kinh phí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, thông tin liên lạc... phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Đối với Thường trực Tiểu ban, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu phải thường xuyên phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, các tiểu ban nắm thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời trao đổi Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban, bảo đảm sát hợp, gắn với yêu cầu, tình hình hiện nay. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Tiểu ban tại Phiên họp để bổ sung các kế hoạch công tác; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, lịch công tác của Tiểu ban bảo đảm khoa học, xác định cụ thể lộ trình, thời gian thực hiện... góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Tin và ảnh Anh Thảo