Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

Thực hiện hiệu quả, sáng tạo ngoại giao nghị viện trên các lĩnh vực, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; lần đầu tiên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tới từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ… là những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội được báo chí đưa đậm nét tuần qua.

Tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Sáng 23.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, với tổng số 470/470 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.