Nên tách thành hai đề án?

Cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại phiên họp chiều nay, 16.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Đề án chưa làm rõ nội hàm về an ninh nguồn nước. Mặt khác, an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập cũng là hai vấn đề khác nhau. An toàn hồ, đập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý còn tài nguyên nước lại là quản lý tổng hợp với sự tham gia của nhiều bộ ngành. Chủ tịch Quốc hội gợi mở, nên chăng tách Đề án này thành hai đề án?

Thêm 4 giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Tiếp tục chương trình Phiên họp sáng 16.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Cơ chế đặc thù phải gắn với đề cao tính tự lực, tự cường

Sáng 16.9, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ Ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Chiều 15.9, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết

Chiều 14.9, tiếp tục Phiên họp thứ Ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 14.9, tiếp tục Phiên họp thứ Ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Khuyến khích điện ảnh phát triển nhanh trên nền tảng số

Sáng 14.9, tiếp tục Phiên họp thứ Ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Tăng cường kiểm toán phục vụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

Sáng 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác và kế hoạch kiểm toán

Sáng 14.9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ Ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.

Bao quát hết các đặc thù lớn của từng ngành, lĩnh vực và địa phương

Chiều 17.8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Hai, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Thi đua, khen thưởng cần hướng mạnh về cơ sở

Sáng nay, 17.8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.