Tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 24.8, UBND tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FPT tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định hội nghị ký kết thỏa thuận hôm nay chính là sự thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh Hải Dương sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của tỉnh, thúc đẩy, hợp tác đầu tư các ngành, các lĩnh vực. Nhiệm vụ chuyển đổi số là cơ hội cho tỉnh Hải Dương bứt phá, tạo lập một nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vững chắc; tạo cơ hội đoàn kết, hợp tác, phát triển về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng chính quyền điện tử hoàn thiện, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và mở rộng môi trường hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thỏa thuận giữa tỉnh Hải Dương và tập đoàn FPT do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng làm Trưởng ban. Quyết định của UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành triển khai thực hiện thoả thuận do Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng làm Trưởng ban.

Trong khuôn khổ nội dung chương trình của hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã ký kết thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 trên nền tảng trực tuyến. Theo nội dung hợp tác, Tập đoàn FPT sẽ hỗ trợ, tham vấn cùng tỉnh Hải Dương xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số; hỗ trợ, phối hợp đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI); chỉ số cải cách hành chính (PAR index)… đánh giá hiện trạng, tham vấn quy hoạch, kiến trúc, mô hình tổng thể về chuyển đổi số, đô thị thông minh; hỗ trợ tỉnh Hải Dương thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ gia đình; phối hợp triển khai các chương trình đào tạo; rà soát, xây dựng thí điểm triển khai đô thị thông minh đối với một đô thị trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định chuyển đổi số sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để có thể nhanh chóng bắt kịp “con tàu” Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Tổ thư ký giúp việc chủ động, tích cực phối hợp với Tập đoàn FPT để triển khai thực hiện ngay các chương trình hợp tác. Phấn đấu trong năm 2021 có sản phẩm chuyển đổi số ứng dụng trong thực tiễn đáp ứng các nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng của tỉnh và phục vụ hoạt động của doanh nghiệp cũng như phục vụ đời sống của nhân dân.

Xuân Tùng