Tọa đàm về đấu giá trực tuyến 

Xem với cỡ chữ
Ngày 3.6, tại Hà Nội, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia – tổ chức đấu giá tài sản đầu tiên trên cả nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá 2016, đã tổ chức tọa đàm về đấu giá trực tuyến.

Tại tọa đàm, đại diện các công ty đấu giá, kinh doanh bất động sản, đấu giá viên đã chia sẻ, thảo luận những vấn đề xung quanh quá trình vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến - một trong những điều kiện cần và đủ để tổ chức đấu giá trực tuyến. Tổng giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia, Đấu giá viên Quản Văn Minh cho biết, để thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến ngoài việc tuân thủ các quy định liên quan đến đấu giá, doanh nghiệp còn phải thực hiện các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Điều quan trọng hơn, ngoài cơ sở hạ tầng kỹ thuật với các giải pháp công nghệ, truyền dân kết nối mạng, các phầm mềm hệ thống, nền tảng để xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến thì doanh nghiệp phải có cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự để vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

Thực tế với những yêu cầu của Luật Đấu giá thì những doanh nghiệp đấu giá vừa và nhỏ sẽ không thể tổ chức đấu giá trực tuyến, không thể đủ điều kiện tài chính, nhân lực vận hành được Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Chính vì thế, rất dễ hiểu khi sau 4 năm đi vào cuộc sống thì quy định về đấu giá trực tuyến mới thành hiện thực với sự ra đời của một tổ chức có đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Tại tọa đàm, đại diện của các công ty đấu giá cho rằng, việc thuê Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến cũng rất… khó cho doanh nghiệp thuê, vì có thể sẽ dẫn đến tình trạng mất khách hàng, do sản phẩm của mình được bán tại “nhà” của doanh nghiệp khác. Hơn nữa, hiện nay pháp luật chưa có quy định về công ty trung gian trong hoạt động đấu giá trực tuyến. Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Tư pháp cần có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Tin và ảnh Nguyễn Minh