Tốc độ lây lan HIV/AIDS giảm 

Xem với cỡ chữ

      Theo đánh giá của Bộ Y tế, các chương trình, dự án phòng chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế hỗ trợ triển khai trong thời gian qua đã góp phần làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh. Trong giai đoạn 1999 - 2011, các tổ chức quốc tế tài trợ cho 56 dự án phòng chống HIV/AIDS ở nước ta với tổng kinh phí 134,6 triệu USD. Hiện có 29 dự án, trị giá gần 10,2 triệu USD đã kết thúc và 27 dự án trị giá 124,5 triệu USD đang được tiếp tục triển khai.

HẢI NAM