Tổng kết công tác tổ chức phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV 

Xem với cỡ chữ
Sáng 1.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV.

Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV

Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị về kết quả công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Thị Kim Nhung trình bày, Kỳ họp thứ Chín được tiến hành đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức họp theo phương thức trực tuyến kết hợp họp tập trung nên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, phục vụ Kỳ họp. Cụ thể, về xây dựng dự kiến chương trình Kỳ họp, Báo cáo của Vụ Tổng hợp cho biết, khó bố trí họp tổ trong đợt họp trực tuyến; nếu tăng thời gian họp trực tuyến, giảm thời gian họp tập trung còn khoảng 1 tuần thì cũng không bố trí được thảo luận tổ (vì không đủ thời gian để tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi thảo luận tại hội trường).

Về công tác bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, an ninh, do thời gian chuẩn bị gấp, nhiều đơn vị cùng tham gia phối hợp chuẩn bị nên kịch bản điều hành, phương án bảo đảm an toàn thông tin đến sát thời điểm diễn ra Kỳ họp mới được thông qua dẫn đến việc chuẩn bị, tổng duyệt tại nhiều điểm cầu còn bị động. Sự phối hợp của một số đơn vị trong quá trình vận hành hệ thống cầu truyền hình còn chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Vấn đề an toàn, an ninh của hệ thống phần mềm phục vụ kỳ họp Quốc hội chưa được đánh giá một cách toàn diện. Hệ thống máy chủ của Văn phòng Quốc hội còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin do thiếu các trang thiết bị bảo vệ…

Về chuẩn bị tài liệu kỳ họp, công tác giải trình, tiếp thu, một số tài liệu gửi rất sát ngày khai mạc Kỳ họp, có tài liệu phải thay đổi nội dung nhiều lần. Tài liệu gửi cho cơ quan thẩm tra quá muộn, làm ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng thẩm tra. Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm chưa được khắc phục.

Các đại biểu cơ bản tán thành với báo cáo và cho rằng, Kỳ họp thứ Chín lần đầu tiên được tiến hành theo phương thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung đã đưa đến kết quả rất tốt. Do đặc thù tổ chức Kỳ họp thành hai đợt và giữa hai đợt họp có một tuần tạm nghỉ nên các cơ quan của Quốc hội có điều kiện về thời gian để tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật. Các đại biểu cũng đáng giá, số lượng và chất lượng phát biểu của đại biểu Quốc hội trong đợt họp trực tuyến tốt hơn so với đợt họp tập trung. Từ những kết quả đạt được, nhiều ý kiến đề xuất nên tiếp tục tham mưu tổ chức Kỳ họp Quốc hội theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung. Các đại biểu cũng đề nghị, nghiên cứu tăng thời gian giữa hai đợt họp lên khoảng 2 tuần để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, trình Quốc hội thông qua tại đợt họp tập trung.  

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV của các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, góp phần vào thành công chung của Kỳ họp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, việc tổ chức Kỳ họp thứ Chín thành 2 đợt họp  gồm trực tuyến và họp tập trung đã đáp ứng tốt yêu cầu về phòng, chống đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đợt họp trực tuyến cũng được cử tri đánh giá cao và được các đại biểu Quốc hội đồng tình ủng hộ cách làm này.

Quang cảnh cuộc họp

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đơn vị cần rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tham mưu, tổ chức Kỳ họp như: sớm hoàn thiện quy trình công bố các tài liệu; hoàn thiện phần mềm họp trực tuyến, cập nhật tài liệu trên máy tính cá nhân của các đại biểu Quốc hội tốt hơn; nâng cấp, bổ sung các thiết bị phục vụ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban cũng như các đơn vị tham mưu…

Tiếp thu các đề xuất, kiến nghị được các đại biểu đưa ra tại cuộc họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Vụ Tổng hợp sẽ sớm có thông báo kết luận Tổng Thư ký Quốc hội về một số nội dung để triển khai, thực hiện trong công tác tổ chức phục vụ Kỳ họp thứ Mười tới. 

Thanh Chi