Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Báo Đại biểu Nhân dân