TP. Hồ Chí Minh thông qua gói hỗ trợ lần 3 với 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài trên địa bàn thành phố (gói hỗ trợ lần 3).
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ  gia đình công nhân, người lao động ở trọ tại huyện Củ Chi
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trao quà hỗ trợ tới gia đình công nhân, người lao động ở trọ tại huyện Củ Chi

Gói hỗ trợ lần 3 của thành phố có 5 nhóm được hỗ trợ, không phân biệt người thường trú, tạm trú, hay lưu trú trên địa bàn, gồm: 

Nhóm 1: Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.

Nhóm 2: Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…).

Nhóm 3: Người phụ thuộc của nhóm 2. Cụ thể là cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Nhóm 4: Cha, mẹ, vợ/chồng, con của những người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang tham gia Bảo hiểm Xã hội và được doanh nghiệp trả lương tháng 8.2021 mà có hoàn cảnh khó khăn (ở nhà làm nội trợ, hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…) sống cùng một hộ và đang có mặt ở TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm 5: Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TP. Hồ Chi Minh thực hiện giãn cách và đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Gói hỗ trợ lần 3 không hỗ trợ đối với người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia Bảo hiểm Xã hội và được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021. Tuy nhiên, người phụ thuộc của những người trên mà có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì được hỗ trợ (nhóm 4).

Nguyên tắc hỗ trợ: chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú; công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/người, chi trả một lần cho người thụ hưởng.

HĐND TP. Hồ Chí Minh giao UBND thành phố chỉ đạo triển khai ngay công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng.

Đắc Trường