Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân 

Xem với cỡ chữ
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn. Những lời hứa, cam kết của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với cử tri và Nhân dân cơ bản được thực hiện. Đây chính là niềm vui và động lực để các ĐBQH tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.
Ảnh: Trung Thành
Ảnh: Trung Thành

Hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra

- Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu vừa tiến hành tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông đánh giá thế nào về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ qua?

- Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế hoạt động của ĐBQH, các văn bản pháp luật có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động của Đoàn ĐBQH. Nhờ đó, bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra hàng năm và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Trong hoạt động tham gia xây dựng luật, Đoàn đã tăng cường phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Từ đó, tổng hợp nhiều ý kiến quan trọng góp phần hoàn thiện nhiều dự án luật quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng rộng trình Quốc hội. Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động giám sát tại các kỳ họp, Đoàn đề xuất nhiều nội dung có tính thời sự, bức xúc trong Nhân dân, đề nghị Quốc hội giám sát, kiến nghị nhiều nội dung. Đồng thời, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật sau giám sát bảo đảm các chính sách ngày càng phù hợp và thực sự đi vào cuộc sống.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các ĐBQH với vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các kiến nghị do Đoàn chuyển đến đều được các cấp, các ngành quan tâm trả lời, giải quyết, góp phần làm tăng niềm tin của Nhân dân với Đảng, với Quốc hội.

- Cử tri và Nhân dân tỉnh Lai Châu cơ bản đều bày tỏ vui mừng khi những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đã được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, phản ánh trên nghị trường. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Với tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Với đặc thù là địa phương còn nhiều khó khăn về giao thông, đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào rừng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phản ánh nguyện vọng của cử tri và được Chính phủ tiếp thu đối với đề nghị về tăng mức hỗ trợ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong chính sách chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng; trong đó, nâng mức chi trả dịch vụ đối với các cơ sở sản xuất thủy điện từ 20 đồng/kWh lên 40 đồng/kWh; nâng mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ lên 20 - 25 triệu đồng/ha. Chính phủ cũng tiếp thu đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 dự án đầu tư đường bộ nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Lai Châu.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị đầu tư hệ thống truyền tải điện để giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, bố trí nguồn vốn để đầu tư điện lưới nông thôn cho các bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh... Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện được phần lớn những cam kết, lời hứa đối với cử tri và Nhân dân. Đây chính là niềm vui và động lực của Đoàn ĐBQH tỉnh để tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm đối với mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

- Với kết quả và kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiệm kỳ qua, những bài học nào được rút ra để Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân?

- Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ qua chúng tôi rút ra được 3 bài học quan trọng:

Một là, thực hiện tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH bảo đảm cả về cơ cấu và chất lượng. Bởi, để có một tập thể hoạt động hiệu quả, toàn diện thì cần những cá nhân ĐBQH có năng lực trên các lĩnh vực và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân không chỉ nơi mình ứng cử. 

Hai là, trong quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế hoạt động của ĐBQH và các văn bản pháp luật có liên quan trong tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn ĐBQH.

Ba là, luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV chuẩn bị kết thúc và tiếp đó là bầu cử ĐBQH Khóa XV, ông kỳ vọng gì với Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ tới?

- Với truyền thống nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôi kỳ vọng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kề vai, sát cánh với Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân trên địa bàn. Mỗi ĐBQH luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đem tiếng nói của Nhân dân phản ánh với Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

 - Xin cảm ơn ông!

Trung Thành thực hiện