Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Xem với cỡ chữ
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Liên minh hợp tác xã Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức “Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và các hoạt động của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020”.
Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Triển lãm với sự tham gia của các đơn vị phòng, ban, trung tâm của Liên minh hợp tác xã Việt Nam; các doanh nghiệp trực thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố; hệ thống các trường và trung tâm đào tạo trực thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam; hơn 30 hợp tác xã tiêu biểu trên toàn quốc; các đơn vị liên kết cấp Quốc gia.

Dự kiến, triển lãm sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 23 đến hết ngày 24.11.2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Với quy mô triển lãm khoảng 1.600m2, được bố trí tại 2 sảng tầng theo thiết kế không gian mở. Sảnh tầng 1 gồm có khu trưng bày sản phẩm của các hợp tác xã và khu trưng bày của các thành viên liên kết và các đối tác chiến lược của Liên minh hợp tác xã Việt Nam; sảnh tầng 2 bao gồm khu trưng bày của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các ban, đơn vị trực thuộc và khu trưng bày của 09 Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

Triển lãm là sự kiện quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã  và hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Thông qua Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh, thông tin, tư liệu khẳng định những thành tựu, đóng góp quan trong của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, tạo sự nhận thức, thống nhất về vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước.

Bảo Ngân