Trình chủ trương đầu tư công viên công nghệ sinh học 

Xem với cỡ chữ

      UBND TP Hà Nội vừa trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư công viên công nghệ sinh học với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Trong đó, khoảng 200 triệu USD vốn đầu tư sẽ được Pacific Land Limited đầu tư cho hạ tầng khu công viên và 800 triệu USD đầu tư xây dựng nhà nghiên cứu. Công viên HaBiotech là khu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học mô hình chuyên, tập trung và phối hợp với các bộ ngành, các học viện và doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát minh các công nghệ và sản phẩm mới nhằm cải thiện sức khoẻ, môi trường sống.

HẢI YẾN