Trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

Xem với cỡ chữ
Sau hai tháng triển khai Công văn số 356/CTGPL-CS&QLNV hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý, ngày Vì người nghèo và ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, (từ ngày 10.8.2021 – 10.10.2021), các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 2.263 vụ việc tham gia tố tụng, đối tượng được trợ giúp trong các vụ việc trên trên chủ yếu là người nghèo và yếu thế. Hầu hết các vụ việc trợ giúp pháp lý được thẩm định, đánh giá đều đạt chất lượng; trong đó có 334 vụ việc có kết quả thành công.
Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam bào chữa cho người được TGPL tại phiên tòa

Trước đó, hướng tới ngày Vì Người nghèo (17.10), Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 356/CTGPL-CS&QLNV ngày 10.8.2021 hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý, ngày Vì người nghèo và ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. Trong đó, có chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng ngày Vì người nghèo năm 2021. Cụ thể, các trung tâm chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng và các vụ việc liên quan đến chế độ chính sách, việc làm cho người được trợ giúp pháp lý.

Nguyễn Minh