Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trong khó khăn càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh 

Xem với cỡ chữ
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, PVN trong khó khăn càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh. Từ chỗ bị động do ảnh hưởng nặng nề của tác động kép là đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, PVN đã lấy lại được đà tăng trưởng, trạng thái bình thường mới.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Theo Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, đại dịch Covid-19 trong 2020 đã làm đảo lộn cuộc sống và khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Đối với PVN, năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập, khi vừa phải tập trung ứng phó với dịch bệnh, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí. Cùng với đó, một số cơ chế tháo gỡ khó khăn vẫn đang trong quá trình xem xét từ các cơ quan có thẩm quyền…

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
Nguồn: ITN

Song, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, kết quả hoạt động của Tập đoàn có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách, ngay từ những tháng đầu của năm 2020, với định hướng và phương châm chỉ đạo xuyên suốt “quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”, cùng với bản lĩnh vững vàng, PVN đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó tác động kép. Nhờ đó, năm 2020, PVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng; sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3. Có 2 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu và Sói Vàng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí; hoàn thành đầu tư đưa 2 công trình dầu khí mới vào khai thác là giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng.

Đồng thời, các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu được vận hành an toàn; công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế; sản lượng vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 566 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 83 nghìn tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện. Công tác phòng chống Covid-19 được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác an ninh, an toàn, môi trường trên các công trình dầu khí được bảo đảm.

Thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm

Khẳng định năm 2020 là thành công nhất trong nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2020, trong đó, có đóng góp trực tiếp, quan trọng của PVN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, PVN trong khó khăn càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh. Là tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, PVN chịu ảnh hưởng nặng nề của tác động kép do đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, nhưng vượt qua mọi trở ngại PVN đã lấy lại được đà tăng trưởng, trạng thái bình thường mới. Điều này đã được chứng minh bằng các số liệu cụ thể.

Năm 2021, trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động dầu khí có nhiều biến động khó lường, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021- 2025, góp phần cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, phương châm chỉ đạo trong năm 2021 của PVN là “Quản trị biến động - Tối đa giá trị - Mở rộng thị trường - Tận dụng cơ hội - Liên kết đầu tư - Phục hồi tăng trưởng”.

Trong đó, tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tập trung đổi mới phương thức quản trị, quản lý doanh nghiệp từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên; bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên cập nhật, đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến giá dầu, cung cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu trong từng thời điểm; tiếp tục rà soát chi phí để tối ưu, tiết giảm chi phí vận hành, cân đối sản lượng giữa các mỏ sẵn sàng ứng phó với kịch bản giá dầu thấp hơn dự kiến; bảo đảm nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Xây dựng và tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, các dự án trọng điểm của Tập đoàn; hoàn thành xây dựng tiêu chí đầu tư cho các lĩnh vực của toàn Tập đoàn, quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn theo từng lĩnh vực hoạt động; phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng; tổ chức triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc toàn diện PVN giai đoạn 2021 - 2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nhật Phương