UAE tăng cường các quy định tài chính ở Abu Dhabi 

Xem với cỡ chữ
Theo sắc lệnh mới mà Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa mới ký ban hành, Cơ quan Trách nhiệm giải trình Abu Dhabi (ADAA) được trao quyền giám sát chặt chẽ hơn chi tiêu tài chính trong chính phủ và một phần doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước.

Được thành lập tháng 12.2008, ADAA có nhiệm vụ thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong khu vực công ở UAE. Đối tượng nằm dưới sự giám sát của họ bao gồm các cơ quan chính phủ, hội đồng địa phương và tất cả các công ty hoặc dự án mà chính phủ sở hữu hơn 50% cổ phần.

Trước đây, ADAA chỉ có quyền xem xét kết quả tài chính của các cơ quan chính phủ và một phần các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ. Tuy nhiên, giờ đây, tất cả quan chức cấp cao tham gia hoặc rời khỏi các cơ quan chính phủ sẽ phải hoàn tất các thủ tục tài chính từ ADAA. Sắc lệnh mới cũng trao cho cơ quan này quyền bảo vệ những người cung cấp thông tin và nhân chứng, nhằm ngăn chặn bất kỳ ai có ý định can thiệp vào vấn đề nội bộ.

Nguồn: The National

Hiện nay, thêm nhiều cơ quan chính phủ, hội đồng địa phương và tất cả các công ty hoặc dự án mà chính phủ sở hữu 25% cổ phần sẽ nằm dưới sự giám sát của ADAA thay vì 50% như trước kia. ADDAA sẽ giúp các tổ chức quản lý công quỹ thận trọng hơn, dựa trên luật pháp quốc tế tốt nhất về kế toán và minh bạch. Trong bối cảnh giá dầu suy giảm, Chính quyền Abu Dhabi đang thúc đẩy hạch toán công tốt hơn. Thực tế, Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed đã phê duyệt lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng.

ADAA có nhiệm vụ bảo đảm các cơ quan chính phủ sử dụng nguồn lực và quỹ của mình một cách hiệu quả, tiết kiệm, có đạo đức và phù hợp với tầm nhìn tổng thể của tiểu vương quốc. Nó cũng có trung tâm đào tạo, nơi sinh viên tốt nghiệp được dạy kiểm toán. ADAA có thẩm quyền kiểm tra các cơ quan chính phủ, điều tra tham nhũng và thiết lập các chương trình chống gian lận.

Năm 2011, ADAA được bổ nhiệm vào hội đồng cố vấn của Diễn đàn quốc tế các cơ quan quản lý kiểm toán độc lập, đưa UAE trở thành thành viên Ảrập đầu tiên. ADAA là cơ quan độc lập về tài chính và hành chính, hoạt động trực tiếp dưới quyền của Thái tử Sheikh Mohamed bin Zayed, đồng thời là Phó Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang.

Linh Anh