Ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường đại học, cao đẳng  

Xem với cỡ chữ
Ngày 9/6, tại Đồng Nai đã diễn ra hội thảo khoa học Ứng dụng CNTT hiệu quả trong dạy học ở trường đại học, cao đẳng.

Ứng dụng CNTT là công cụ hỗ trợ đắc lực nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy, cần thiết để đáp ứng nhu cầu mới của xã hội. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT không thể thay thế được phương pháp giảng dạy truyền thống… Tại hội thảo, các ý kiến đã nêu một số kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT như: xây dựng bài học trực tuyến (E-learning); giới thiệu các phần mềm quản lý lớp học; sử dụng blog làm công cụ tăng cường tính tương tác với sinh viên; kỹ năng thiết kế bài giảng bằng PowerPoint; kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên và xã hội. 

ML