Khảo sát việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi

Ưu tiên các chương trình trọng điểm 

Xem với cỡ chữ
Làm việc với UBND huyện Ba Vì về tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020, đoàn khảo sát HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc: Chủ động rà soát những dự án hiện chưa triển khai được để có dự báo đánh giá phân loại, ưu tiên đưa vào xây dựng chương trình mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung công tác đào tạo nghề, đào tạo cán bộ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho các công trình nước sạch, trường học.

Nhiều khởi sắc

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bùi Huy Giáp cho biết: Những năm qua, UBND huyện Ba Vì luôn chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền các cấp nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), đề xuất kiến nghị trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. UBND huyện đã phối hợp tốt với các cấp, ngành thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn.

Đoàn khảo sát HĐND thành khảo sát tại trạm y tế xã Vân Hòa, huyện Ba Vì

Giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế - xã hội của 7 xã miền núi trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,5%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 64,7%; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; thu nhập bình quân cuối năm 2019 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của 7 xã miền núi giảm còn 1,29%, giảm bình quân 2,96%/năm so với năm 2016. Cũng trong thời gian qua, đã có 36 dự án thuộc Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND thành phố được bố trí vốn và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Quang Trung cũng thẳng thắn nhìn nhận: Chương trình giảm nghèo chưa bền vững, thu nhập của người dân vùng đồng bào DTTS còn thấp. Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Xuân Chiến cho biết thêm: Một số công trình an sinh xã hội được đầu tư đến nay đang xuống cấp. Cũng theo lãnh đạo xã Yên Bài, các mô hình phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân đang được phát huy, trong đó phải kể đến là một số mô hình du lịch trải nghiệm.

Tuy nhiên, lại gặp khó khăn do đây là nguồn đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi nên không được triển khai các dự án đầu tư nhằm phát huy lợi thế du lịch. Cùng với đó, đất ở hầu hết chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên người dân không có điều kiện bảo đảm để vay vốn phát triển kinh tế… Hay như tại xã Vân Hòa, Chủ tịch UBND Nguyễn Gia Tuệ chia sẻ, hiện nay trạm y tế xã được xây dựng từ năm 1993 đã rất xuống cấp. UBND xã đã đề nghị Ban Quản lý dự án huyện đưa vào cải tạo theo Kế hoạch số 138/KH-UBND nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư. Vì vậy, khó bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ưu tiên nguồn lực các công trình nước sạch, trường học

Chia sẻ với kết quả đã đạt được, ghi nhận những khó khăn của chính quyền địa phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga đề nghị huyện cần đánh giá kỹ thực tế từng xã để bố trí đầu tư cho phù hợp, có trọng tâm trọng điểm. Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Quang Thắng cũng cho rằng: Huyện cần xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư, chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Liên quan đến các công trình chậm được bố trí vốn, chuyên viên phòng Tổng hợp, Quy hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Lê Văn Bằng cho biết: Đối với các công trình thuộc Kế hoạch số 138/KH-UBND của huyện, huyện được đầu tư 103 dự án với tổng kinh phí hơn 1.151 tỷ đồng. Đến nay, đã có 36 dự án được triển khai đưa vào sử dụng, còn lại 67 dự án chưa được bố trí vốn.

Về vấn đề này, thực hiện Thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Vương Đình Huệ, UBND thành phố đã có Văn bản 3391 giao cho Ban Dân tộc của thành phố chủ trì, rà soát các dự án chưa được bố trí vốn trong đó có các dự án của huyện Ba Vì. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị huyện phối hợp chặt với Ban Dân tộc thành phố khẩn trương rà soát những dự án cần ưu tiên, kiến nghị thành phố để bố trí vốn cho giai đoạn tiếp theo.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh đề nghị lãnh đạo huyện kiểm tra ngay nguyên nhân tình trạng xuống cấp tại các công trình, trong đó công tác bảo quản sử dụng công trình cần được quan tâm. Cùng với đó, cần quan tâm rà soát cập nhật về quy hoạch, công tác quản lý đất đai, nhất là đất nông lâm trường, công tác đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo nhất là cán bộ là người DTTS.

Đặc biệt, theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, huyện và các xã cần đánh giá kỹ việc triển khai thực hiện các kế hoạch của thành phố để phấn đấu tập trung nguồn lực hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020. Chủ động rà soát những dự án hiện chưa triển khai được để có dự báo đánh giá phân loại, ưu tiên đưa vào xây dựng chương trình mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung công tác đào tạo nghề, đào tạo cán bộ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho người dân; ưu tiên nguồn lực cho các công trình nước sạch, trường học.

Khánh Duy