Ủy ban Kinh tế tọa đàm với chuyên gia về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội