Viện IMI và mục tiêu trở thành tập đoàn KHCN đa sở hữu đầu tiên ở Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển Viện IMI, Ts Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Viện IMI cho biết: trong những năm qua, Viện đã chủ trì thực hiện và hoàn thành xuất sắc 12 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 64 đề tài KHCN cấp Bộ, cùng hàng trăm nhiệm vụ KHCN cấp Viện với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng; được cấp giấy chứng nhận 11 sáng chế và giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm cơ điện tử, 15 phần mềm ứng dụng và góp phần thiết kế chế tạo thành công trên 100 sản phẩm mới, ứng dụng hiệu quả vào các ngành công nghiệp đưa tổng doanh thu của IMI trong vòng 10 năm qua đạt gần 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 20 - 30 tỷ đồng/năm. Với những thành công đó, trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục phát triển hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn KHCN đa sở hữu đầu tiên ở Việt Nam nhằm xây dựng thành công mô hình tổ chức KHCN hiện đại, đủ tiềm lực khai thác các nhiệm vụ KHCN trọng điểm của Nhà nước đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.