Việt Nam giữ nguyên thứ hạng về hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 

Xem với cỡ chữ
StartupBlink, trung tâm nghiên cứu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn cầu công bố Bảng xếp hạng Hệ sinh thái Khởi nghiệp 2021 cho 1.000 thành phố và 100 quốc gia trên toàn thế giới. Theo đó, Việt Nam xếp hạng 59, tiếp tục duy trì thứ hạng so với năm 2020. Mặc dù vậy, cả 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng hạng.

StartupBlink xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại các quốc gia dựa trên tiêu chí: số lượng khởi nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; chất lượng của các startup và tổ chức này; và môi trường kinh doanh.

Báo cáo của StartupBlink cũng cho thấy, dù Việt Nam không tăng về thứ hạng nhưng cả 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng bậc so với năm 2020. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh tăng 46 bậc, lên vị trí 179; còn Hà Nội tăng 5 bậc lên vị trí 191. Điều này đã đưa cả 2 thành phố vào top 200 các thành phố khởi nghiệp toàn cầu.

Báo cáo chỉ ra, việc có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong top 200 là điều khích lệ với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, và hy vọng điều này có thể tạo cảm hứng cho nhiều thành phố khác bởi với quy mô dân số 100 triệu, việc có 2 hệ sinh thái được xếp hạng chắc chắn là không đủ đối với Việt Nam.

Đây được coi là thành tựu lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời đặt ra kì vọng với dân số gần 100 triệu người, thì Việt Nam sẽ có thêm nhiều hơn 2 thành phố đổi mới sáng tạo lọt vào bảng xếp hạng trong các năm tới, nhất là trong bối cảnh Quyết định 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 844/QĐ-TTg về Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” đến năm 2025 được Thủ tướng ban hành. Trong đó, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống Trung tâm đổi mới sáng tạo; phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) cũng như các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các bộ, ngành, địa phương, tổ chức.

Xuân Tùng