Việt Nam sắp có tàu hơn nghìn tỷ để nghiên cứu biển 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục trưởng Tổng Cục biển và hải đảo Việt Nam, Bộ TN - MT Nguyễn Văn Cư cho biết: năm 2012, cơ quan này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư đóng mới con tàu mang tên “Tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên môi trường biển” với kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng. Theo thiết kế, tàu có công suất khoảng 2.000CV; vận tốc thử tại mớn nước thiết kế khoảng 12,0 hải lý/giờ; tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý; khả năng sử dụng trang thiết bị gió cấp 9, sóng cấp 7. Thời gian hoạt động liên tục trên biển (tính theo lượng dự trữ lương thực, thực phẩm) khoảng 40 ngày đêm. Tàu nghiên cứu đa năng có tính năng kỹ thuật, cấu hình và các thiết bị máy móc đáp ứng việc thực hiện các nhiệm vụ như: điều tra, khảo sát các yếu tố về tài nguyên và môi trường biển, thu thập các dữ liệu, số liệu (chuẩn quốc tế) về các đặc trưng vật lý, hải dương học; địa chất, địa mạo; sinh học, sinh thái học; phân tích mẫu nước, trầm tích, sinh thái môi trường; đo đạc biển.