Việt Nam thu 58 nghìn tỷ từ xuất khẩu phần mềm 

Xem với cỡ chữ
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), đại diện Bộ TTTT cho biết, trong năm 2017, tổng doanh thu phát sinh công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) ước đạt 1,7 triệu tỷ đồng; xuất khẩu ước đạt 1,5 triệu tỷ đồng, xuất khẩu phần mềm ước đạt 58 nghìn tỷ đồng...

Nhiều sản phẩm, dịch vụ CNTT đã đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

Tính đến nay, cả nước đã có khoảng 27 nghìn doanh nghiệp CNTT và 4 khu CNTT tập trung đang hoạt động.

Tuy nhiên, đại diện Bộ TTTT cũng cho biết, những năm gần đây, mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đào tạo về CNTT, điện tử - viễn thông năm sau luôn cao hơn năm trước nhưng tỷ lệ tuyển sinh lại giảm.

Thực tế, mặc dù 2/3 số trường đại học, cao đẳng trong cả nước có đào tạo CNTT, điện tử - viễn thông nhưng nhiều sinh viên ra trường không có việc làm, trong khi các doanh nghiệp CNTT vẫn luôn trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.

CP