Việt Nam và Thụy Điển hợp tác phát triển năng lượng sinh học 

Xem với cỡ chữ
Ngày 4/6, tại tỉnh An Giang đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Hợp tác phát triển năng lượng sinh học và hiệu quả năng lượng giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Hội thảo đã nghe báo cáo tham luận xoay quanh dự án Hợp tác phát triển năng lượng sinh học và hiệu quả năng lượng hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển được triển khai tại An Giang từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013. Dự án tập trung hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực trong việc phát triển các dự án ban đầu và tăng cường tham gia vào thị trường carbon, bao gồm cơ chế phát triển sạch, tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện hiệu quả năng lượng cũng như các ứng dụng năng lượng tái tạo, thúc đẩy xây dựng kế hoạch kinh doanh được ngân hàng chấp thuận, chuyển giao công nghệ xuất khẩu và tài trợ.
 
Hội thảo còn tập trung vào vấn đề xây dựng nhà máy phát điện quy mô nhỏ sử dụng các vật liệu phế thải làm nhiên liệu; sử dụng trấu trong các nhà máy khí hóa và đốt, bằng chất thải ra từ chế biến thủy sản, nước thải, chất thải trong nông nghiệp tại An Giang trong thời gian tới.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, hàng năm sản lượng lúa trên 3,4 triệu tấn ở tỉnh đã phát thải tra môi trường trên 3,4 triệu tấn rơm rạ, hơn 680.000 tấn trấu. Bên cạnh đó, An Giang còn có 21 nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu, với lượng nước thải ra từ 2.000- 6.000 m3/ngày/nhà máy và lượng rác thải sinh hoạt trên 1.200 tấn/ngày chưa được xử lý triệt để. Đây đang là vấn đề môi trường bức xúc hiện nay.   
 
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, hiện việc khai thác nguồn năng lượng sinh học có ý nghĩa quan trọng cả về KT- XH, an ninh năng lượng và phát triển bền vững nhưng chưa được tỉnh An Giang cũng như khu vực ĐBSCL thực hiện nhằm góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sống tốt cho cộng đồng. Việc xử lý các chất thải trong nông nghiệp, nuôi và chế biến thủy sản và tận dụng các chất thải để sản xuất năng lượng sinh học, giải quyết các vấn đề môi trường, giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch, đồng thời mang lại thu nhập cho doanh nghiệp từ hoạt động xử lý chất thải bảo vệ môi trường thông qua các dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) là rất cần thiết sẽ được tỉnh An Giang nhanh chóng triển khai.
 
Tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo, dự án hiệu quả năng lượng, dự án sản xuất sạch... nằm trong dự án Hợp tác phát triển năng lượng sinh học và hiệu quả năng lượng giữa Việt Nam và Thụy Điển.

(Theo TTXVN)