Vietcombank giữ gìn và phát triển văn hóa gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Là một Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn đóng vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) luôn quan tâm đến việc xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hoá doanh nghiệp. Đối với Vietcombank, văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh để Vietcombank luôn vững tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức và vững bước trên con đường phát triển. Kế thừa và phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, với quan điểm văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng để xây dựng một Ngân hàng lớn mạnh, phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và quốc tế chính là “Giữ gìn và phát triển văn hóa Vietcombank, xây dựng con người Vietcombank phát triển toàn diện”.

Những giá trị tạo nên văn hóa Vietcombank

Văn hóa kinh doanh hay cụ thể hơn là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân chính là thành tố hết sức quan trọng bảo đảm cho sự phát triển liên tục và bền vững của chính doanh nghiệp, là xương sống của văn hóa kinh doanh của một quốc gia. Văn hoá doanh nghiệp được tạo lập trên cơ sở sự kết hợp hài hoà các yếu tố cần thiết trong doanh nghiệp, tạo sự gắn kết từng cá thể trong tập thể doanh nghiệp, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hội thi văn hóa dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội thi Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong lịch sử phát triển gần 60 năm, lớp lớp cán bộ nhân viên Vietcombank không chỉ tạo dựng nên một thương hiệu ngân hàng lớn mạnh, uy tín và hiện đại, mà còn hình thành nên một tính cách, một bản sắc văn hóa riêng có của Vietcombank với những giá trị quý báu đó là: Tin cậy (Giữ chữ Tín và Lành nghề), Chuẩn mực (Tôn trọng nguyên tắc và ứng xử chuẩn mực), Sẵn sàng đổi mới (Luôn hướng đến cái mới, hiện đại và văn minh), Bền vững (Vì lợi ích lâu dài) và Nhân văn (Trọng đức, gần gũi và biết thông cảm, sẻ chia). Đây là những giá trị cốt lõi có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vietcombank, làm phong phú thêm văn hoá kinh doanh của Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Việc lan tỏa những giá trị văn hóa đó đã tạo nên một Vietcombank lớn mạnh về quy mô, chuẩn mực về hoạt động và hiệu quả cao trong kinh doanh, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế. Thực tế đã chứng minh, trong suốt chiều dài lịch sử, các giá trị văn hóa Vietcombank ngày càng được bồi đắp và phát triển, được cụ thể hóa trong mọi hoạt động từ văn hóa kinh doanh, văn hóa ứng xử, văn hóa con người, văn hóa tinh thần… Các giá trị đó đã được chuyển hóa bằng những thành quả đáng tự hào với hình ảnh một ngân hàng hoạt động chuẩn mực, tuân thủ các quy định của pháp luật và bắt nhịp với các thông lệ quốc tế, bảo đảm hoạt động an toàn, bền vững. Uy tín, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Vietcombank không chỉ được bạn bè và khách hàng trong nước đánh giá cao, mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Trong mắt khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, Vietcombank là một ngân hàng hiện đại, tin cậy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng một cách tổng thể các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, là ngân hàng luôn minh bạch thông tin, hoạt động an toàn, hiệu quả và được quản trị theo các thông lệ quốc tế. Nói đến Vietcombank cũng là nói đến một ngân hàng có hạ tầng công nghệ hiện đại, có đội ngũ cán bộ lành nghề, tận tâm, gần gũi và luôn sẵn sàng sẻ chia.

Bên cạnh đó, Vietcombank được biết đến là doanh nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng với nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa lớn, được cộng đồng xã hội đánh giá cao, thương hiệu Vietcombank nhờ đó càng trở nên gần gũi với các doanh nghiệp, dân cư và cộng đồng xã hội.

Những đóng góp của Vietcombank đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, được cộng đồng tài chính thế giới tôn vinh với danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” liên tục trong nhiều năm qua.

Tiết mục tại Hội thi văn hóa dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiết mục tại Hội thi văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Luôn gắn học tập tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Với nhận thức đó, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo các Đảng bộ/Chi bộ cơ sở tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các đảng viên và quần chúng ưu tú, người lao động của đơn vị đã được ôn lại những câu chuyện thực tế về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài học quý giá về đạo đức, lối sống, tư tưởng của Người để hiểu sâu sắc hơn, nhận thức đầy đủ hơn và thực hiện tốt hơn. Để mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank, nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đã được tổ chức như các hành trình về nguồn, Hội thi “Văn hóa Vietcombank” do Đoàn thanh niên tổ chức, Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi” của Đảng bộ Trụ sở chính, cuộc thi viết “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn” của Đảng bộ Sở giao dịch…

Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ các phong trào này, Đảng ủy Vietcombank đã vận dụng sáng tạo việc họp tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn Vietcombank với việc phát động và tổ chức Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” được tổ chức gồm 2 vòng (vòng thi trực tuyến và vòng thi chung khảo) và đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiết mục tại Hội thi văn hóa dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiết mục tại Hội thi văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Sau Hội thi, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Vietcombank tiếp tục duy trì không khí và tinh thần của Hội thi, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tự tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Vietcombank, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Để thực hiện thành công 2 nhiệm vụ: “Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Giữ gìn và phát triển văn hóa Vietcombank; xây dựng con người Vietcombank phát triển toàn diện” góp phần đưa Vietcombank phát triển bền vững và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn tới, trên cơ sở những bài học quý báu rút ra từ quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như từ Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Vietcombank cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Mục tiêu trong tình hình mới, giai đoạn mới có nhiều thách thức nhưng cũng rất vẻ vang, để thực hiện mục tiêu đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng đúng như Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn”. Đồng thời, việc phát huy Văn hóa Vietcombank gắn với học tập Chỉ thị 05 sẽ giúp các giá trị văn hóa trở thành báu vật là kim chỉ nam cho Vietcombank thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại Vietcombank, bảo đảm tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả thực hiện khát vọng Vietcombank vươn ra biển lớn. 

Lê Tiến Hưng, Tô Thị Ngọc Hoa, Xuyến Chi