VietinBank trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 

Xem với cỡ chữ
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%.

Theo đó, VietinBank (CTG) phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Mã chứng khoán: CTG.

Mã ISIN: VN000000CTG7

Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;

                               (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 17 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán CTG đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán CTG chưa lưu ký: Cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân để nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán VietinBank - 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17.01.2022 hoặc thông qua hình thức chuyển khoản. Chi tiết xin liên hệ: Phòng kế toán (1900 58 88 66 - Máy lẻ 2) hoặc Phòng Dịch vụ chứng khoán (024.39741771 - Máy lẻ 6901).

Website: www.vietinbanksc.com.vn.

Về việc khấu trừ và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước đối với thu nhập cá nhân từ việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN là 5% trước khi thực hiện chi trả cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2020 cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 15.12.2021.

Đức Kiên