VN- Thái Lan hợp tác phòng chống cúm gia cầm 

Xem với cỡ chữ

      Đại diện Cơ quan phát triển chăn nuôi Thái Lan và Cục Thú y VN đã ký Nghị định thư về việc hai nước phối hợp ngăn chặn và kiểm soát cúm gia cầm. Theo đó, Thái Lan và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc kiểm soát cúm gia cầm, bao gồm việc thông báo cho nhau khi cúm gia cầm bùng phát ở lãnh thổ của mỗi bên, trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường giám sát, chẩn đoán cúm gia cầm và tiến hành nghiên cứu chung trong lĩnh vực này.

HG