VNDirect thử nghiệm dịch vụ giao dịch trực tuyến 

Xem với cỡ chữ

      Công ty Chứng khoán VNDirect sẽ triển khai thử nghiệm dịch vụ giao dịch trực tuyến Khởi động cùng VNDirect online. Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ này có thể đặt lệnh trực tuyến mua bán chứng khoán tại hai sàn giao dịch Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, kết quả khớp lệnh sẽ được nhắn vào điện thoại di động sau khi kết thúc phiên giao dịch. Để sử dụng dịch vụ VNDirect online, các nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản giao dịch trực tuyến và thẻ bảo mât VTOS để đăng nhập vào hệ thống. Dự kiến, dịch vụ sẽ chính thức được thực hiện vào tháng 7.

TUẤN HÙNG