Vượt qua thách thức đưa Nam Định thành tỉnh phát triển khá 

Xem với cỡ chữ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm để đạt mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Tận dụng mọi nguồn lực

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Nam Định đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét như 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 7,9%/năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,7%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 17,4%/năm; tổng giá trị vốn đầu tư FDI ước đạt 3,5 tỷ USD. Nam Định đã khai thác, huy động nguồn lực xã hội hóa từ quỹ đất theo cơ chế mới, đó là tạo điều kiện để các huyện đầu tư, xây dựng khu đô thị mới ở nông thôn và phân cấp 100% nguồn lực này cho huyện quản lý để đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Cách làm này vừa góp phần đô thị hóa nông thôn, vừa giải quyết được bài toán khó về nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

"Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước".

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong

Tận dụng nguồn lực đó, cùng các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, giúp tỉnh Nam Định đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm tương đối đồng bộ như tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; cầu Tân Phong, Thịnh Long, Đống Cao, Bến Mới; nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I với vốn đầu tư trên 2 tỷ USD; tổng kho và cảng xuất nhập khẩu xăng dầu tại cửa Lạch Giang; một số khu, cụm công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh... Các dự án trọng điểm này sau khi hoàn thành sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), về đích sớm hơn 1 năm rưỡi so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; sớm hơn 11 năm rưỡi so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, đã thu hút trên 5.000 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; lao động phi nông nghiệp ở nông thôn chiếm trên 80%. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn hiện gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng NTM; khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm xuống còn 1,35 lần; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Nói về thành công của công tác xây dựng NTM, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu Mai Văn Quyết chia sẻ, Đảng bộ huyện Hải Hậu chú trọng khai thác giá trị truyền thống, đặc trưng và vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương làm nên sức mạnh cộng đồng. Điều này thể hiện ở 3 điểm nhấn: Thứ nhất, xây dựng NTM phải bắt đầu từ mỗi người dân, hộ gia đình; xóm, tổ dân phố, người dân phải thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM. Thứ hai, hun đúc, khơi dậy nét đẹp, truyền thống văn hóa tạo nên sức mạnh cộng đồng, tạo động lực, làn sóng thi đua xây dựng NTM giữa các hộ dân, giữa các xóm, tổ dân phố; sự hòa thuận của đồng bào lương giáo trong từng khu dân cư và việc xây dựng NTM đã trở thành nhu cầu hàng ngày, nét đẹp văn hóa của đa số người dân Hải Hậu. Thứ ba, làm tốt công tác xã hội hóa, khơi dậy, động viên sức mạnh của cả huyện, các chức sắc tôn giáo, con em xa quê quan tâm, ủng hộ vật chất và tinh thần trong xây dựng NTM.

Tập trung vào các khâu đột phá

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong cho rằng, bên cạnh ưu điểm, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Tỉnh vẫn chưa thu hút được các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh trên thị trường. Thu ngân sách còn thấp so với các địa phương trong vùng, phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tuy đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định, để đáp ứng những kỳ vọng của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nam Định sẽ tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Nam Định sẽ tập trung vào 10 nhóm giải pháp chủ yếu với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh đồng bộ theo hướng hiện đại; nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển phía Nam của tỉnh…

Quang Tuấn