Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

Xây chắc "nền móng" chuyển đổi số 

Xem với cỡ chữ
Để thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa, phù hợp với xu thế tất yếu trong bối cảnh hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số, giai đoạn 2021-2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc –EVNNPC- xác định đây là giai đoạn trọng tâm để Tổng công ty thực hiện kế hoạch chuyển đổi số.
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC tổ chức họp qua hình thức trực tuyến
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC tổ chức họp qua hình thức trực tuyến

Nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC qua hình thức họp Zoom, bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi đã và đang thực hiện tại EVNNPC: số hóa dữ liệu; số hóa quy trình nghiệp vụ; tương tác trên không gian số; tự động hóa và công nghệ mới; xây dựng hạ tầng đảm bảo cho chuyển đổi số; an toàn thông tin; công tác đào tạo, công tác truyền thông.

Theo đó, việc hoàn thành 8 mục tiêu đề ra sẽ giúp EVNNPC xây chắc "nền móng", trở thành một đơn vị vững mạnh trong EVN về chuyển đổi số và vận hành trên nền tảng số, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực phục vụ và năng suất lao động. Để đạt được mục tiêu này, trước hết toàn thể cán bộ công nhân viên EVNNPC cần được trang bị kiến thức về chuyển đổi số một cách đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKDcủa EVNNPC phát biểu tại hội nghị
Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian qua, mặc dù do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc, EVNNPC vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa hoàn thành sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo tốt phòng chống dịch. Trong đó, các Ban, các đơn vị thuộc Tổng công ty đã nỗ lực và cố gắng trong việc thực hiện các nội dung, mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022. Đối với các nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao chung cho các Tổng công ty như hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS; sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị; xây dựng cho cán bộ công nhân viên  trong lĩnh vực kỹ thuật 01 Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; hồ sơ điện tử... EVNNPC đã đảm bảo tiến độ đề ra, đáp ứng các tiêu chí EVN yêu cầu. Đồng thời, 12 nhiệm vụ Tổng công ty đăng ký với EVN: xây dựng phần mềm số hoá các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC; xây dựng bản đồ quản lý lưới điện trên nền GIS; dự án phần mềm quản lý máy biến áp; chương trình tự động hoá lưới điện trung áp DMS; lĩnh vực kỹ thuật vận hành, số hoá toàn bộ các đầu sổ, lý lịch thiết bị... các ban, các đơn vị đã tiếp tục phối hợp thực hiện tốt, bước đạt nhiều hiệu quả rõ rệt.

Thành tựu bước đầu

Đặt mục tiêu năm 2021 là số hoá toàn bộ các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC, ở giai đoạn 1 đã Tổng Công ty cơ bản hoàn thành ở 4 lĩnh vực: tài chính kế toán, kỹ thuật, kinh doanh, an toàn. Là lĩnh vực triển khai sớm nhất, đến nay tài chính kế toán đã demo thử nghiệm quy trình người dùng UAT (đợt 2): cấp phát, mua sắm, giải ngân, thanh xử lý, thẩm tra quyết toán, chuẩn hóa mẫu hợp đồng của quy trình nhập hợp đồng và điện mặt trời theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra. Ở lĩnh vực Kỹ thuật cũng đã thử nghiệm tại Công ty Điện lực Hưng Yên quy trình báo cáo môi trường và thí nghiệm định kỳ trạm 110kV; Khảo sát tích hợp dữ liệu phân hệ CBM trên PMIS vào phần mềm chuyển đổi số....

Công tác khảo sát và kiểm tra lắp đặt đo xa tại trạm biến áp PC Quảng Ninh
Công tác khảo sát và kiểm tra lắp đặt đo xa tại trạm biến áp PC Quảng Ninh

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, EVNNPC cũng đã làm chủ công nghệ tự động hóa trạm biến áp 110kV, ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp CBM cho các TBA 110kV. Đến nay 80% trạm biến áp 110 kV của EVNNPC đã thực hiện vận hành không người trực. Hệ thống thiết bị được quy hoạch đồng bộ, bảo đảm khả năng quản lý và cấu hình tập trung, tối ưu về dự phòng thiết bị, phần mềm quản lý máy biến áp cũng đã được hoàn thành từ tháng 3.2021 và đang khai thác vận hành hiệu quả tại 27 Công ty Điện lực. Hiện tại, EVNNPC đã hoàn thành đóng điện 2/5 TBA kỹ thuật số: TBA Hưng Nguyên; TBA Cái Lân. EVNNPC cũng đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2022 triển khai được 216 mạch vòng trên không và 15 mạch vòng đường dây ngầm. Đến nay, 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được EVNNPC tổ chức đấu thầu qua mạng.

Thực hiện “Lộ trình phát triển lưới điện thông minh” đã được Chính phủ phê duyệt, EVNNPC đã lắp đặt hơn 5,2 triệu công tơ điện tử, đạt gần 50% số công tơ trên lưới, trong đó có hơn 90% số công tơ điện tử có thể đọc xa. EVNNPC phấn đấu hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử đọc xa vào năm 2024 với số lượng trên 12 triệu công tơ điện tử.

Hết tháng 8.2021, EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số luỹ kế đạt 7,75 triệu hợp đồng, đạt 83,51% kế hoạch năm và đặt mục tiêu đạt 100% toàn bộ hợp đồng được số hoá trong năm 2021. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021 đạt 96,86%, vượt kế hoạch EVN giao 6,86%... EVNNPC tiếp tục Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng tự động trực tuyến trên internet.

Tổng công ty cũng đã ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho các đơn vị dựa trên các tiêu chí, bám sát các bảng chấm điểm chuyển đổi số của EVN ban hành cho EVNNPC cùng đề án chuyển đổi số để các đơn vị căn cứ có kế hoạch phân đoạn thực hiện hiệu quả.

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh, việc chuyển đổi số tại EVNNPC là một cuộc đại cách mạng, giai đoạn 2021-2022 là cột mốc xây chắc "nền móng" chuyển đổi số tại EVNNPC. Vì vậy, với 8 nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi tại EVNNPC sẽ được cụ thể chi tiết 29 chỉ tiêu và cần được phân định rõ khối lượng công việc sẽ thực hiện tại Tổng công ty và tại các đơn vị. Theo đó, các ban, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các dự án, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2, dự án xây dựng bản đồ quản lý lưới điện trên nền GIS. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc đẩy nhanh tiến độ việc thu thập dữ liệu SCADA từ các TBA về trung tâm thu thập dữ liệu tại trụ sở 20 Trần Nguyên Hãn, tiến độ tự động lưới trung hạ áp. Công ty Công nghệ thông tin phải đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin cho Tổng công ty, xây dựng ngay phương án tổ chức lực lượng quản lý vận hành các phần mềm sau khi hoàn thành, bố trí nhân lực có trình độ và tiếp tục đào tạo, ưu tiên nhân lực chất lượng cao. Các ban chuyên môn Tổng công ty cần nhanh chóng tạo dựng không khí chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ công nhân viên từ cấp Tổng công ty xuống đơn vị, tiếp tục đào tạo nhận thức về chuyển đổi số, phổ biến sổ tay chuyển đổi số, tổ chức các diễn đàn chuyển đổi số trong đội lãnh đạo và cán bộ công nhân viên. Đặc biệt kêu gọi và khuyến khích toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy trí tuệ cá nhân, tập thể để có những sáng kiến trong công tác chuyển đổi số góp phần đưa EVNNPC phát triển toàn diện, sớm trở thành doanh nghiệp số...

Bảo Ngân