Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức phiên họp trực tuyến lấy ý kiến Ban soạn thảo về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN và ĐMST) giai đoạn 2021 - 2030.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo chiến lược phát triển KHCN và ĐMST giai đoạn 2021 - 2030 (Chiến lược). Từ cuối năm 2020, các tổ chức xây dựng Chiến lược đã nhanh chóng được thành lập gồm: Ban soạn thảo chiến lược, Tổ biên tập và Thường trực Tổ biên tập.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Soạn thảo chiến lược Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại phiên họp trực tuyến

Chiến lược được xây dựng dựa trên nguyên tắc quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển KHCN và ĐMST của Đảng và Nhà nước đã được ban hành. Đặc biệt, trước bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư và kinh tế số đã trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Do đó, rất cần sự chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành xuyên suốt của tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học… trong quá trình xây dựng và triển khai Chiến lược.

Tại phiên họp, các thành viên Ban soạn thảo đều nhất trí cao với dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng Chiến lược. Ban Soạn thảo đánh giá cao phương pháp thực hiện bài bản, khoa học cũng như việc chuẩn bị tài liệu công phu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đặc biệt, Tổ biên tập đã tổ chức nhiều vòng làm việc, nhiều buổi tọa đàm với từng nhóm nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà ngoại giao của các bộ, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp để xác định, phân tích những xu thế về chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật pháp, môi trường đang và sẽ diễn ra trên thế giới; xác định và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội, thách thức có tác động mạnh đến phát triển KHCN và ĐMST của Việt Nam 10 năm tới.

Thay mặt Ban soạn thảo Chiến lược, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt khẳng định sẽ tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa các nội dung góp ý của các thành viên Ban soạn thảo vào dự thảo Chiến lược. Đồng thời, ông Đạt mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp hoàn thiện Chiến lược và sự tham gia đồng hành tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để xây dựng được Chiến lược phát triển KHCN và ĐMST 2021 - 2030 có chất lượng cao, khả thi nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KHCN và ĐMST trong tất cả các ngành, lĩnh vực, qua đó, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế như đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Tin và ảnh: CÁT THÀNH