Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong việc nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định, bền vững của phong trào phát huy sáng kiến, các đơn vị cần phải xây dựng được cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực khích lệ các nhóm nghiên cứu.

Nhiều sáng kiến được công nhận

Đi đầu trong phong trào khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mới đây, PVN vừa trao quyết định và công bố 19 sáng kiến xếp loại đặc biệt và loại A cấp Tập đoàn với giá trị làm lợi cho doanh nghiệp gần 1.000 tỷ đồng. Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, tiêu chí để được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn là đòi hỏi các sáng kiến phải có số tiền làm lợi trong năm đầu tiên áp dụng tại đơn vị từ 5 tỷ đồng trở lên hoặc mang lại lợi ích xã hội rất lớn, có tác động và phạm vi ảnh hưởng rộng trong toàn ngành dầu khí Việt Nam hoặc trên phạm vi cả nước.


Các kỹ sư kiểm tra van vận hành tại phân xưởng PRU Nguồn: ITN

Đơn cử, giải pháp tối ưu về tồn chứa và chế biến residue (dầu cặn) sản xuất trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần 3 có giá trị tiết kiệm 257 tỷ đồng. Theo đó, công tác lên kế hoạch bảo dưỡng, làm sạch và chuẩn bị sẵn một bể dầu thô để chứa residue cho giai đoạn bảo dưỡng được định hướng trước, kết hợp với giải pháp giảm lượng residue sản xuất để rút ngắn thời gian giải phóng hết lượng residue tồn chứa, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần 3.

Hơn 110 tỷ đồng là số tiền tiết kiệm được từ việc áp dụng phương pháp mới (caprock) trong công tác hủy giếng khai thác của Công ty Liên doanh Điều hành PCPP - Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí. Theo đó, nhóm phụ trách hủy giếng tại dự án nhận thấy các giếng của PCPP được khai thác tại nhiều tập vỉa khác nhau, việc hủy giếng theo phương pháp thông thường tiềm ẩn rủi ro cao và chi phí lớn nên đã quyết định áp dụng phương pháp mới. Hay giải pháp Tinh chỉnh và tối ưu các thông số vận hành phân xưởng PRU (phân xưởng thu hồi Propylene) đã giúp Nhà máy lọc dầu Dung Quất thu hồi tối đa sản phẩm propylene trong điều kiện phân xưởng vận hành ở công suất cao 110 - 115% thiết kế (độ thu hồi trung bình trước khi tinh chỉnh đạt khoảng 93%), giải quyết việc thiếu hụt nguồn propylene nguyên liệu cung cấp cho phân xưởng sản xuất hạt nhựa.

Phát triển phong trào sáng kiến - sáng chế

Lãnh đạo PVN cho biết, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tiếp tục được nhân rộng, phát triển trong các đơn vị thành viên của PVN cả về số lượng và đơn vị tham gia.

Phó Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Đặng Ngọc Đình Điệp khẳng định, việc áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật đã mang lại giá trị rất lớn cho Nhà máy. Tổng Giám đốc PV Gas Dương Mạnh Sơn cũng cho biết, phong trào lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các sáng kiến của đơn vị được áp dụng trong thực tế đã góp phần vào việc quản lý, vận hành công trình khí an toàn, hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho PV Gas và PVN, góp phần thiết thực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại không ít khó khăn như phong trào chưa thật sự đi vào nền nếp; các cơ chế chính sách, đãi ngộ tài năng chưa được đầu tư đúng mức, chưa tạo được động lực khích lệ phát huy sáng kiến trong thực tiễn. Theo lãnh đạo PVN, trước sự cạnh tranh ngày càng cao, việc đào tạo và giữ chân người tài năng để tránh tình trạng “chảy máu chất xám” sẽ càng khó khăn hơn.

“Muốn có được nguồn nhân lực chất lượng, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư, đưa ra nhiều chính sách để giữ chân và thu hút nhân lực trình độ cao. Bên cạnh đó, cần có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp với các viện, trường đại học và các đơn vị nghiên cứu nhằm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, cũng như áp dụng kịp thời các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” - Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để phát huy tiềm lực nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào sáng kiến - sáng chế, cải tiến kỹ thuật của các doanh nghiệp, lãnh đạo PVN cũng khẳng định, PVN sẽ tiếp tục kiện toàn Hội đồng sáng kiến, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của hội đồng cũng như ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng, làm cơ sở, định hướng phát triển hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Tập đoàn.

Hiểu Lam