Bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quốc hội

Cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại Phiên họp thứ Bảy sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật đã khắc phục cơ bản những bất cập trong khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách thời gian vừa qua. Tuy nhiên, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu, đầu tư làm rõ các nội dung liên quan đến thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc thù hoạt động của Quốc hội, đồng thời, phải bảo đảm thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Chương trình Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đầu năm mới, bàn chuyện pháp luật

Thận trọng, chặt chẽ, tránh trục lợi chính sách

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp do vướng mắc liên quan đến Luật Nhà ở, tại phiên họp toàn thể lần thứ 3, các thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở vào dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 Luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp bất thường tới đây. Các thành viên Ủy ban Pháp luật cũng nhấn mạnh việc sửa đổi nội dung này cần hết sức thận trọng, bảo đảm chặt chẽ, tránh việc lợi dụng pháp luật để trục lợi từ đất đai.

Bức tranh kinh tế số sẽ được phản ánh rõ hơn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê - sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2022 tới. Với việc bổ sung trên 20 chỉ tiêu đo lường về kinh tế số, nhất là chỉ số tỷ trọng của kinh tế số trong GDP, nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng sẽ phản ánh chính xác bức tranh của nền kinh tế số nước ta, giúp đánh giá khách quan và toàn diện về chính sách hiện hành đối với kinh tế số.

Thật sự công bằng, chất lượng, hiệu quả

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) hiện đang được hoàn thiện hồ sơ để trình bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2022. Nhiều đại biểu cho rằng, để đạt mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, dự án Luật này phải tập trung giải quyết được những hạn chế, bất cập hiện nay và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Cơ sở lý luận chủ yếu cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

GS. TS Hoàng Chí Bảo Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Trên dưới đồng lòng, quyết liệt thực hiện, nhất định sẽ thành công

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những luận chứng sắc bén, đúng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng là phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Làm thận trọng, chắc chắn, bảo đảm hiệu quả

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội và sẽ xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn tại Kỳ họp bất thường tới đây. Tuy nhiên, dự án Luật này phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, thận trọng từng điều khoản, phương án sửa đổi, bổ sung. Nhấn mạnh yêu cầu này, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, càng chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, làm chắc chắn bao nhiêu càng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi của Luật bấy nhiêu.

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất

Đánh giá cao việc Dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được chuẩn bị chặt chẽ, công phu, các ĐBQH, đại diện lực lượng chức năng cũng đóng góp thêm một số ý kiến về việc xác định đúng, đủ vị trí, chức năng; làm rõ hơn thẩm quyền sử dụng biện pháp vũ trang của CSCĐ và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất khi thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, tạo hành lang pháp lý tốt hơn để bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ, kiến tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhấn mạnh tinh thần này, thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ chiều qua, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị, giữ quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm không có khoảng trống pháp luật trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
21,5°С
TP. Hồ Chí Minh
32,1°С
TP. Hạ Long
19,3°С
Nha Trang
26,4°С
Vũng Tàu
27°С