Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn” về giá đất và hạn mức chuyển nhượng

Tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp là chính sách lớn, mang tính tổng hợp nên có khá nhiều giải pháp tích hợp với nhau, bao gồm các giải pháp kinh tế, chính trị, xã hội, kỹ thuật, luật pháp, quản lý... Trong đó, về chính sách, pháp luật, trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai lần này cần xử lý cho được vấn đề giá đất, lợi ích kinh tế và “mức trần” nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Bài 2: Còn nhiều vấn đề phải xử lý thấu đáo

TS. BÙI NGỌC THANH - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bài 1: Thúc đẩy tích tụ và tập trung ruộng đất

TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Đưa Luật Quy hoạch vào cuộc sống, tạo nguồn lực phát triển

Ngày mai, 22.9, theo dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, mục tiêu cao nhất của chuyên đề giám sát này là đưa Luật Quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, tạo nguồn lực phát triển trong điều kiện nguồn lực của chúng ta còn hạn hẹp.

Khẩn trương rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi

Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch, bao gồm cả quyền được ban hành một số nội dung khác quy định của luật, trong đó có những biện pháp tác động đến quyền, nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, để có giải pháp căn cơ về thể chế bảo đảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật ĐỒNG NGỌC BA cho rằng Chính phủ cần khẩn trương rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Luật chuyên ngành “ôm” việc - có nên không?

Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) là một trong những dự án luật “đầu tay” của Quốc hội Khóa XV, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai tới. Dù đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo, một số đại biểu tham dự Phiên họp Thường trực Ủy ban Kinh tế mở rộng vẫn băn khoăn khi dự thảo Luật bổ sung nhiều quy định, điều chỉnh bao trùm từ điều kiện thành lập đến tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, không lồng ghép với quy định tại các luật chung.

Cụ thể, minh bạch và khả thi

Quy định chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển điện ảnh. Vì thế, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển điện ảnh trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần được lượng hóa cụ thể hơn để bảo đảm minh bạch, khả thi.

Đánh giá kỹ tác động

Yêu cầu đặt ra khi sửa đổi Luật Điện ảnh là khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”; quy định cụ thể các nội dung đã được kiểm chứng trong thực tiễn, có tính ổn định cao; các chính sách đề xuất mới cần được cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ… Tuy vậy, qua các ý kiến tại phiên họp Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), dường như những yêu cầu này vẫn chưa đạt.

Nút thắt sẽ được tháo khi tư duy thống nhất

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã sửa đổi quy định liên quan đến quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng sẽ chuyển từ Nhà nước sang tổ chức chủ trì. Nhưng tại Hội thảo góp ý cho dự thảo Luật, do Ủy ban Pháp luật và Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức, một vấn đề được nêu ra là phương án sửa đổi chưa thống nhất với quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tư duy làm luật cần không ngừng đổi mới

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách LÊ THANH VÂN cho rằng, Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tư duy làm luật cần đặt trong trạng thái không ngừng vận động, đổi mới nhằm thích ứng với sự thay đổi của thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước.

“Luật pháp của ta là luật pháp thực sự dân chủ”

Bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS. Vương Đình Huệ đã phản ánh đúng, toàn diện và sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, nêu bật những vấn đề cốt lõi trong hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích sâu sắc việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, để “luật pháp của ta là luật pháp thực sự dân chủ”.