Xây dựng Nông thôn mới ở Hà Nội

Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa 

Xem với cỡ chữ
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện Quốc Oai coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị, bảo đảm môi trường bền vững.

Hình thành nhiều vùng sản xuất có thế mạnh

Từ khi thực hiện xây dựng NTM, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của huyện phát triển khá ổn định và toàn diện. Nông nghiệp và kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản. Qua đó, giúp thu nhập của người dân ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; kinh tế - xã hội của huyện phát triển bảo đảm theo cơ cấu ngành và định hướng chung nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

	Huyện Quốc Oai đang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa
Huyện Quốc Oai đang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa

Đến nay, trên địa bàn đã hình thành các vùng sản xuất có thế mạnh theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn và có tính cạnh tranh cao. Nhiều chuỗi liên kết, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế như: Nhãn chín muộn Đại Thành; lợn sinh học, trứng an toàn xã Cấn Hữu; gà đồi thả vườn Đông Yên; chè thôn Long Phú, xã Hòa Thạch; bưởi tôm đầu chua, rau an toàn thôn Quảng Yên, xã Yên Sơn.

Chủ tịch UBND xã Đại Thành Lý Đình Quang cho biết: Hiện, toàn xã có 215ha nhãn, chủ yếu là giống chín muộn, trong đó có 60ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Niên vụ vừa qua được đánh giá là được mùa với sản lượng khoảng trên 3.000 tấn, nhãn chín muộn của xã đã bắt đầu vào vụ thu hoạch, dự kiến kéo dài từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9. Những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của huyện Quốc Oai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, hỗ trợ thâm canh, sản xuất theo quy trình VietGAP, chất lượng quả nhãn được nâng lên. Năng suất bình quân đạt 22 tạ/ha và giá bán trung bình 25.000 - 30.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, mỗi hécta nhãn chín muộn cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Đặc biệt, ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã xây dựng kế hoạch kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nên người dân rất yên tâm. 

Có thể khẳng định, các mô hình liên kết doanh nghiệp với nông dân, bảo đảm đầu ra cho nông sản đã giúp nhiều hộ sản xuất nông nghiệp ở Quốc Oai hướng đến sản xuất bền vững và tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. Nhờ hướng đi đúng đắn trên, đến nay, diện mạo nông thôn của huyện đã có nhiều thay đổi rõ nét. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất của huyện ngày càng cao (trung bình 11% năm). Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 trên địa bàn đạt hơn 1.497 tỷ đồng, chiếm 13,5% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm (gấp hơn 4 lần so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,08%...

Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại

Xác định chương trình xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian vừa qua, Quốc Oai tiếp tục yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng của mỗi địa phương. Toàn huyện nỗ lực đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao gắn với đô thị hóa; xây dựng NTM văn minh, hiện đại; đẩy mạnh giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội nông thôn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc... Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện hoạch định rõ các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và tập trung vào các khâu mang tính đột phá như: Sản xuất cây, con giống; sản xuất ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; bảo quản, chế biến nông sản.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển các cây trồng chủ lực; sản xuất với quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, lựa chọn các giống chất lượng, năng suất cao đưa vào sản xuất; phát triển các khu sản xuất chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời, đẩy mạnh cơ giới hóa; mở rộng diện tích sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP.

Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị, theo Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối NTM thành phố Nguyễn Văn Chí: Thời gian tới, huyện cần tập trung phát huy tiềm năng và lợi thế; tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ; gắn xây dựng NTM nâng cao với phát triển đô thị, bảo đảm môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm giá trị và sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, huyện phải tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội, ngày càng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

________________

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội

Khánh Duy