Quảng Trị: Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 4 

Xem với cỡ chữ
Ngày 30.8, tại TP Đông Hà, HĐND tỉnh Khóa VIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Lê Quang Chiến và Nguyễn Trần Huy.

Các đại biểu làm lễ chào cờ
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Thể hiện quan điểm, chính kiến với từng nội dung

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Kỳ họp được tiến hành trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vừa tích cực, quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống và kiểm soát Covid-19…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự kiến vào các tờ trình, đề án về: Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; sửa đổi Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19.8.2016 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 8.12.2018 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 8.12.2018 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 – 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành tích trong thi đấu; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022; điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án tăng cường quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh.

 Đề án tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2021; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh phê duyệt Dự án đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ để tập trung thảo luận, chất vấn, thể hiện quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung. Qua đó, giúp HĐND tỉnh đưa ra những quyết nghị đúng đắn, phù hợp với quy định pháp luật, sát với thực tiễn địa phương và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi ngay từ năm đầu thực hiện của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

 “Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết”

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết: Ngay tại thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, các tỉnh lân cận và trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Mặc dù Quảng Trị đã có nhiều giải pháp chủ động, kịp thời, linh hoạt và quyết liệt để khống chế và kiểm soát dịch bệnh nhưng nguy cơ lây lan, bùng phát dịch là rất cao. Tỉnh đã triển khai áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Đông Hà bắt đầu từ 17h ngày 29.8.2021… Tại diễn đàn quan trọng này, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của tỉnh trong ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh với phương châm “đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết”.

Bên cạnh đó, cần chủ động, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo thẩm quyền một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa sản xuất, vừa chống dịch theo chủ trương của Chính phủ. Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, trung thực, chính xác, sát thực tế và đúng định hướng. Nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo đồng thuận xã hội cao; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thử thách và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình có 38 tờ trình với 36 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; cho ý kiến về dự kiến kế hoạch năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng; các đề án, dự thảo nghị quyết về các chính sách, chế độ và cơ chế thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong phiên thảo luận buổi sáng, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19.8.2016 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án tăng cường quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh; Đề án Tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh…

Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh
Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh

+ Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả, với số phiếu 100%, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Quang Chiến và Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Dũng được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Diệp Anh