Xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Kết quả như sau :