Xử lý vi phạm tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 

Xem với cỡ chữ

Trên cơ sở thống nhất cơ bản với Kết luận thanh tra số 03/KL-TTTP-P7 ngày 6.4.2021 của Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu đã giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Resco tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, chấm dứt việc chỉ định thầu không đúng quy định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào khai thác tại dự án cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ, Quận 3 và chung cư Nguyễn Kim - Khu B, Quận 10 để tránh lãng phí tài sản nhà nước, lãng phí đất đai. 
UBND thành phố yêu cầu Resco nộp lại giá trị thương quyền của khu đất 257 Điện Biên Phủ, Quận 3 vào ngân sách nhà nước sau khi dự án được đưa vào khai thác, sử dụng và có nguồn thu; xác định tổng chi phí thực tế đã đầu tư vào dự án tại khu đất nói trên, xác định giá trị vốn góp và tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa Resco với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim nhằm bảo đảm lợi ích của Resco. Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu Resco tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý phù hợp; giao Giám đốc Sở Xây dựng thành phố báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

T. Linh