Xuất cấp 739,86 tấn gạo hỗ trợ người dân Bình Định bị hạn hán 

Xem với cỡ chữ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1549/QĐ-TTg ngày 20.9.2021 chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp 739,86 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất trồng lúa không sản xuất được vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán.

Quyết định này, giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có trách nhiệm xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo; UBND tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Nếu sau khi xuất cấp gạo mà vẫn còn khó khăn thì UBND tỉnh Bình Định sẽ báo cáo các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Được biết, đợt hạn năm 2021 diễn ra căng thẳng, lượng nước ở các công trình thủy lợi không đủ nên nhiều diện tích đất sản xuất lúa buộc phải dừng sản xuất, bỏ hoang. Cụ thể, trong vụ Hè Thu toàn tỉnh Bình Định có gần 1.550ha phải dừng sản xuất, nhiều hộ gia đình đang rất khó khăn về lương thực.

T. Linh