Vì sao tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết?

Trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trong báo cáo kết quả thực hiện mới đây, mặc dù nhiều nội dung UBND tỉnh đưa vào mục đã giải quyết xong, nhưng xem xét kỹ một số nội dung vẫn đang và sẽ thực hiện. Vì vậy, đông đảo cử tri trên địa bàn đặt câu hỏi vì sao tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết và kiến nghị những nội dung này cần tiếp tục quan tâm, đôn đốc và sớm được khắc phục .

Liên kết thị trường, bao tiêu sản phẩm cho các hộ tham gia

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn hiện có 421ha diện tích nuôi cá (trong đó có 341ha ao nuôi cá, 80ha ruộng thả cá). Với điều kiện tự nhiên có nhiều suối, khe, nguồn nước sạch, là tiềm năng, lợi thế để huyện phát triển thủy sản nước ngọt. Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn, UBND các xã, thị trấn đã có một số chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển cá rô phi, cá diêu hồng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Thông qua sự hỗ trợ nhiều mặt của Nhà nước, người chăn nuôi bắt đầu có ý thức đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, xuất hiện một số mô hình nuôi thả theo hình thức bán thâm canh, thâm canh, số lượng và chất lượng sản phẩm thủy sản được nâng cao.

Rà soát để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, hồ chứa nước

Qua khảo sát thực tế của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang mới đây về kết quả đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ (một số công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước tập trung tại các xã Ngọc Linh, Bạch Ngọc, Trung Thành, Đạo Đức, Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; các xã Tùng Vài, Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám, Quản Bạ, huyện Quản Bạ) cho thấy: Các công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước cơ bản phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng các công trình đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, các xã đều thành lập tổ quản lý.

Sớm rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt

Theo báo cáo, tổng số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 là 122 công trình, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 449 tỷ đồng, vốn đã bố trí đạt 76%. Trong đó, tổng số dự án do các ngành tỉnh làm chủ đầu tư là 52 công trình; huyện làm chủ đầu tư là 70 công trình. 121 công trình hồ chứa nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng tại 4 huyện núi đá phía Bắc (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ) với tổng dung tích 551,8 nghìn m3 nước, cấp nước cho hơn 92.500 người. Đến nay, có 117 công trình hồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 1 công trình hồ dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020, vốn đã bố trí đạt 99,3%.

Đánh giá hiệu quả thực chất Chương trình giảm nghèo bền vững

Bảo đảm chi trả kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Thổ và qua giám sát thực tế tại một số xã của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện chính sách, pháp luật trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đến từng thôn, bản. Quy trình thực hiện bảo đảm đúng quy định. Hệ thống văn bản triển khai thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời; hồ sơ cơ bản được quản lý chặt chẽ, lưu trữ khoa học; cán bộ làm nhiệm vụ một số xã có tinh thần trách nhiệm cao.

Tăng cường hướng dẫn, giám sát việc thực hiện chính sách

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai và tuyên truyền đến nhân dân qua nhiều hình thức, nhất là đến các đối tượng có đủ điều kiện thụ hưởng chính sách. Hằng năm, căn cứ danh sách đã được phê duyệt, UBND các huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, thống kê, tổng hợp và điều chỉnh phê duyệt danh sách đối tượng, đồng thời báo cáo với Ban Dân tộc tỉnh. Nhìn chung, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm, việc tuyên truyền chính sách cơ bản hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của người dân nên chính sách đã phát huy hiệu quả bước đầu.

Phát huy hiệu quả các trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Ninh tại buổi làm việc với Sở GD - ĐT mới đây về việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD - ĐT tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn: Sau 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển GD - ĐT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Sở GD - ĐT Quảng Ninh đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực GD - ĐT giai đoạn này đạt trên 26.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng chi ngân sách của tỉnh. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở vật chất từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển giáo dục đã được ban hành, góp phần nâng cao chất lượng sự nghiệp “trồng người” của tỉnh.

Bảo đảm chất lượng các sản phẩm OCOP

Để chính sách thực sự mang lại lợi ích cho người dân

Phát huy vai trò hoạt động của các đại biểu và HĐND cơ sở, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát là một giải pháp quan trọng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho nhân dân và sớm giải quyết những bức xúc từ cơ sở. Hoạt động của HĐND xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu là một minh chứng.

Cần sự cam kết của người được nhận hỗ trợ

Qua khảo sát thực tế tại cơ sở, nghe ý kiến của hộ gia đình thụ hưởng chính sách, trao đổi thảo luận và nghiên cứu các tài liệu liên quan, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhận thấy: Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện đúng nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định. 3 năm qua, việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được lồng ghép với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khác, gắn với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Một số mô hình bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần chuyển đổi nhận thức của người dân, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Video New - Ý kiến cử tri

Thời tiết - Ý kiến cử tri

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
18,2°С
TP. Hồ Chí Minh
31°С
TP. Hạ Long
19,8°С
Nha Trang
26,3°С
Vũng Tàu
28,3°С