Thể chế pháp luật còn hạn chế, bất cập

Hầu hết các hạn chế trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kể cả những vướng mắc, lúng túng vừa qua ở một số địa phương liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 có nguyên nhân do thể chế pháp luật còn hạn chế, bất cập. Vì vậy, việc Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó nòng cốt là hệ thống pháp luật là xác đáng.

Chính phủ bố trí vốn làm tuyến đường tốc độ cao đi Hà Giang

Chiều nay 27.7, góp ý tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ bố trí vốn làm tuyến đường tốc độ cao đi Hà Giang.

Trung ương nên quy định cứng một số tiêu chí để áp dụng toàn quốc

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, chương trình đã đạt được những thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện và mang dấu ấn lịch sử. Song, theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương nên quy định cứng về một số tiêu chí, đồng thời giao cho cấp tỉnh quy định phù hợp với đặc thù của từng địa phương, khu vực. Cụ thể:

Chiến thắng cả hai mặt trận y tế và kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2021, bình quân mỗi ngày có 400 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường tăng tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. “Sức khỏe” của doanh nghiệp yếu đi đồng nghĩa với việc động lực cho tăng trưởng suy giảm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chiến thắng cả hai mặt trận y tế và kinh tế?

Bảo đảm nguồn lực đầu tư cho các dịch vụ xã hội sau đại dịch

Về tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, dường như đến thời điểm hiện tại chúng ta mới chỉ quan tâm nhiều đến những thiệt hại về mặt kinh tế và những tác hại trên lĩnh vực sức khỏe, thể chất. Còn một vấn đề lớn lao và sâu sắc khác là những thiệt hại và tổn thất về sức khỏe, tinh thần.

Thu hút có hiệu quả nguồn vốn từ khu vực tư nhân

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh ở một số tỉnh, bởi vậy tôi thống nhất việc Quốc hội kịp thời đưa vào nội dung Nghị quyết của kỳ họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Mục tiêu phải hợp lý, phù hợp với bối cảnh, tình hình

Về mối quan hệ giữa các kế hoạch trung hạn với phát triển bền vững, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV đã thảo luận về hậu quả của thiên tai, bão, lũ. Chúng ta vẫn chưa quên những mất mát không tính được bằng tiền, đó là thiệt hại về tính mạng, vì những ảnh hưởng tới môi trường mà hàng trăm năm sau vẫn không dễ dàng khắc phục.

Rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công

Đề cập đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) nêu vấn đề: Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều luật. Đồng thời, với sự quyết tâm của Chính phủ, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tỷ lệ vốn đầu tư công năm 2020 đạt con số kỷ lục 98%. Tuy nhiên theo số liệu mới nhất, tỷ lệ này 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 29%.

Chủ động, linh hoạt trong đối phó với dịch bệnh

Như cha ông ta thường nói “lửa thử vàng, gian nản thử sức”, có thể nói dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung tay của Quốc hội và sự nỗ lực của toàn dân, Chính phủ đã khá chủ động linh hoạt, uyển chuyển trong việc đối phó với dịch Covid-19 để vừa bảo đảm thực hiện mục tiêu chống dịch vừa duy trì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đô thị và kinh tế đô thị có vai trò đặc biệt trong phát triển

Có thể khẳng định, các đô thị và kinh tế đô thị nước ta đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của vùng và của tỉnh. Vai trò đó đã và đang được xác định rõ trong chính sách phát triển. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đã xác định mục tiêu đô thị hóa 45%, đồng thời đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đô thị. Các nội dung trên đang được thể chế bằng nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp này.