An Giang: Kiến nghị ưu tiên xứng đáng chế độ tiền lương cho nhà giáo 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh cho thấy: Nhìn chung, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục ngày càng được đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trang bị ngày càng khang trang. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; các cơ sở giáo dục tự chủ hơn trong việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với người học… Tuy nhiên, nhiều phòng học đã xuống cấp, thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn; nguồn vốn đầu tư còn hạn chế… Đoàn giám sát kiến nghị việc quản lý chặt giá sách giáo khoa; Chính phủ khi cải cách chế độ tiền lương nên ưu tiên xứng đáng cho đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, kiến nghị Bộ GD - ĐT sớm hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động hơn trong việc cơ cấu, phân bổ các nguồn vốn lựa chọn các mục tiêu ưu tiên đầu tư, bảo đảm yêu cầu cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đúng lộ trình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông…

VŨ HÙNG