Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW về công tác cán bộ
Bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, làm giảm niềm tin của Nhân dân... Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình BÙI VĂN PHƯƠNG, để ngăn chặn tình trạng này, cần cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, đổi mới công tác lấy phiếu đánh giá nhằm bảo đảm dân chủ, khách quan. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ.

BẠN ĐỌC VIẾT
Lợi bất cập hại
Sự chồng chéo giữa các văn bản đã khiến nhiều quy định được cho là cắt gọn thủ tục, giấy tờ, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp (DN) nhưng thực tế lại thêm giấy tờ, phát sinh thủ tục.
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang