Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 5 tại Thái Bình
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND quy định thẩm quyền, phạm vi, nhiệm vụ, đối tượng, quy trình, thủ tục và hình thức giám sát của HĐND các cấp. Đây là cơ sở pháp lý, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của HĐND, trong đó có chức năng giám sát, đưa hoạt động giám sát của HĐND các cấp ngày càng đi vào nền nếp, hiệu lực, hiệu quả.

BẠN ĐỌC VIẾT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

   

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang