Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 16.8, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của QH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”.

BẠN ĐỌC VIẾT
Mục tiêu ngoài tầm với
Theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg kể từ ngày 1.1.2017 các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lại xin lùi, còn người tiêu dùng phải đỏ mắt mới tìm được điểm bán xăng đủ tiêu chuẩn Euro 4.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang