Luật Đầu tư công (sửa đổi)
Trao đổi về Luật Đầu tư công (sửa đổi) vừa được QH thông qua, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách TRẦN QUANG CHIỂU cho biết, qua cân nhắc, thảo luận kỹ, và biểu quyết xin ý kiến ĐBQH những nội dung có nhiều ý kiến khác nhau, Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã cơ bản hoàn thiện. Luật đã thể hiện sự phân cấp mạnh mẽ, phân định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân quyết định đầu tư ban đầu...
BẠN ĐỌC VIẾT
Quy định không khả thi
Ngoài những quy định khó bảo đảm tính khả thi hoặc gây rủi ro cho doanh nghiệp (DN), dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet còn yêu cầu DN phải nộp bản sao chứng thực.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang