Phát biểu của TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

BẠN ĐỌC VIẾT
Bài 4: Nếu tôi giám sát
(ĐBNDO)- Vẫn biết vị trí, vai trò của nhà báo khi tham gia phục vụ đoàn giám sát. Vậy mà đôi lúc đặt mình vào vị trí chủ thể giám sát mới thấu hiểu thách thức khi đi tìm kiếm kiến nghị xác đáng, làm thay đổi phương thức quản lý hình thức, yếu kém, “dây dưa” hay điều chỉnh, sửa đổi quy định “trên trời” không khả thi… Và nếu là người giám sát thực thi pháp luật VSATTP tôi có thể kiến nghị những gì?

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 

 

Quay trở lại đầu trang