50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Tầm vóc vĩ đại của tác phẩm bất hủ
Tính cả 3 bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ba lần sử dụng tới câu chữ để nói về “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hội”.
BẠN ĐỌC VIẾT
Mềm dẻo và linh hoạt hơn
Bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng đối với một số nghị định là đề xuất của nhiều bộ, ngành, địa phương sau 3 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng việc bỏ quy trình lập đề nghị xây dựng nghị định quy định tại Khoản 2 Điều 19 có thể chưa hợp lý, nếu các nghị định đó có chứa các chính sách, nhất là các nghị định ban hành để quy định những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên. Đây cũng là một trong các vấn đề phải xin ý kiến của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang