Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển
Trò chuyện đầu xuân với PV Báo Đại biểu Nhân dân về cách thức thảo luận, tranh luận tại nghị trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN nêu rõ, đã là thể chế Quốc hội/Nghị viện thì đều giống nhau ở một điểm: Đây là cơ quan quyền lực nhà nước. Cho nên, dù thảo luận, tranh luận gay gắt đến đâu, cuối cùng đều phải đi đến sự đồng thuận, thống nhất; dù có ý kiến khác nhau thế nào, thì cuối cùng thiểu số phải theo đa số. Còn cách thức, phương pháp thế nào để đạt tới sự đồng thuận thì mỗi nơi mỗi khác. Đó là văn hóa nghị trường.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang