Bắc Ninh: Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào các Dự án Luật 

Xem với cỡ chữ
Chiều 17.9, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các Dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương gồm 3 điều, trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung 5 điều, khoản của Luật Tổ chức Chính phủ; Điều 2 sửa đổi, bổ sung 29 điều, khoản của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức gồm 3 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung 19 điều, khoản của Luật Cán bộ, công chức; Điều 2 sửa đổi, bổ sung 11 điều, khoản của Luật Viên chức; Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đều tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các Luật: Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số từ ngữ cho chặt chẽ, hợp lý và rõ ràng hơn.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về số lượng Phó Chủ tịch của HĐND tỉnh; số lượng Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; việc hợp nhất của 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã và Thường trực HĐND cấp xã. Một số ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới một số nội dung liên quan đến việc quy định rõ, cụ thể hơn cơ chế, cách thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân.

Đối với Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề như: Đối tượng áp dụng của Luật Cán hộ, công chức; công tác tuyển dụng; chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thảo luận về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo liên thông trong công tác cán bộ; hợp đồng làm việc; việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức…Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chất lượng các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Văn Hiến