Quận Ba Đình, Hà Nội

Ban hành nghị quyết về xử lý vi phạm đối với công trình 8B Lê Trực 

Xem với cỡ chữ
Ngày 26.5, HĐND quận Ba Đình Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ). Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình của UBND quận, các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, đại biểu HĐND quận đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở đó, HĐND quận đã xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cồ Như Dũng; Nghị quyết về việc tổ chức thực hiện xử lý giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình; Nghị quyết về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của quận…

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Cồ Như Dũng

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Công Thành khẳng định: Các nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp đã được các đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, thể hiện chính kiến rõ ràng và thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Chủ tịch HĐND quận đề nghị Phòng Nội vụ sớm hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu HĐND, UBND quận thực hiện các thủ tục trình thành phố xem xét, phê chuẩn kết quả bầu cử theo quy định. Việc kiện toàn chức danh chủ chốt tại kỳ họp đã góp phần quan trọng củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin và ảnh: TRẦN TÂM