Bổ sung kinh phí 50 tỷ đồng để đảm bảo giao thông đường thủy 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng đã quyết định bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Tàu thủy nội địa đang lưu thông trên sông Sài Gòn

Thủ tướng đã quyết định bổ sung 50 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia.
 
Số kinh phí trên dùng để thực hiện: thanh thải các bãi đá ngầm trên tuyến vận tải thủy sông Đồng Nai (30 tỷ đồng); nhiệm vụ nạo vét luồng đảm bảo chuẩn tắc luồng đường thủy nội địa cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (10 tỷ đồng); nhiệm vụ nạo vét tuyến luồng đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm (10 tỷ đồng).
 
Thủ tướng yêu cầu việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
 
Bộ Giao thông Vận tải chủ động điều chỉnh trong kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa năm 2016 đã phân bổ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi các cầu trên đường thủy nội địa quốc gia.

Tin, ảnh: Khánh Chi