Cung ứng sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới

Chậm nhất 15.8 phải hoàn thành 

Xem với cỡ chữ
TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà xuất bản phải khẩn trương lên kế hoạch tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa. Việc cung ứng sách chậm nhất đến ngày 15.8 phải hoàn thành. Nếu trên một địa bàn có nhiều sách được lựa chọn thì việc cung ứng cần bảo đảm đầy đủ các đầu sách.

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa phải được tôn trọng

- Thời gian qua các trường tiểu học đã tiến hành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 để dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới. Kết quả việc này như thế nào, thưa ông?

- Hiện nay 100% các trường đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) và đang công bố kết quả tới phụ huynh, học sinh, giáo viên. Qua kiểm tra, rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá tất cả các trường đã thực hiện đúng theo tinh thần của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Phân tích báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, 46 SGK được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, đều được lựa chọn. 61 địa phương chọn ít nhất từ 3 bộ sách trở lên, tính cả SGK môn tự chọn tiếng Anh; trong đó 35 tỉnh chọn SGK của cả 5 bộ. Việc 46 SGK đều được lựa chọn chứng minh chất lượng SGK là đồng đều, công tác thẩm định và phê duyệt SGK đã bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Việc các nhà trường chọn nhiều đầu SGK từ các bộ khác nhau thể hiện tính dân chủ, khách quan trong quá trình lựa chọn; đồng thời cho thấy cơ sở giáo dục đã nghiên cứu kỹ lưỡng SGK nên chọn được đầu sách theo từng môn học, phù hợp với điều kiện và cơ sở vật chất dạy học của nhà trường.

- Thông tư 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền quyết định việc lựa chọn SGK là của cơ sở giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, vẫn có phản ánh về việc một số địa phương chưa tôn trọng quyền quyết định này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm gì để bảo đảm các quy định về lựa chọn SGK được thực hiện đúng, thưa ông?

- Từ kết quả tổng hợp của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy hai tỉnh là Khánh Hòa và Long An có kết quả khác hơn so với 61 tỉnh, thành phố còn lại khi toàn tỉnh chỉ chọn duy nhất một bộ SGK.

Ngay khi nhận được kết quả này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn SGK. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kiên quyết yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy định về lựa chọn SGK theo Thông tư 01. Nếu các nhà trường lựa chọn SGK đúng quy trình thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo sát sao vấn đề này để bảo đảm các quy định về lựa chọn SGK được thực hiện đúng.

Ngoài ra, có một số băn khoăn về việc có tỉnh lựa chọn SGK ở một bộ nào đó cao vượt hơn các bộ khác. Điều này, chúng ta cần xem xét việc chỉ đạo và thực hiện lựa chọn SGK ở địa phương đó có đúng quy định không, các nhà trường có dân chủ, minh bạch trong lựa chọn hay không. Nếu quy trình là đúng thì kết quả lựa chọn phải được tôn trọng.

Khẩn trương tập huấn cho giáo viên

- Việc công khai danh mục SGK được lựa chọn, đã được các trường tiểu học thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Công bố kết quả lựa chọn SGK là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, đặc biệt là cấp Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giám sát và trực tiếp chỉ đạo, đốc thúc việc thực hiện bảo đảm đúng quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương nắm bắt tình hình thực tế của cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết chỉ đạo nhà trường công bố danh mục SGK đến phụ huynh, học sinh, giáo viên.


Bộ sách Cánh Diều được nhiều trường lựa chọn  
Nguồn: ITN

Qua thực tế kiểm tra tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, chúng tôi nhận thấy, các nhà trường đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này; nhiều đơn vị rất sáng tạo trong sử dụng hình thức công bố kết quả lựa chọn SGK. Ví dụ, có nhà trường đã liên hệ với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn theo phân tuyến tuyển sinh để có thư ngỏ hay thông báo đến phụ huynh học sinh về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công bố danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học này. Có đơn vị thông báo thông tin trên đài phát thanh huyện, thôn, xã. Đây là những cách làm rất sáng tạo và trách nhiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các đơn vị khác học tập, làm theo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Hội đồng lựa chọn SGK phải có thành viên là đại diện Ban Cha mẹ học sinh? Thực tế quy định này đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Sự tham gia của đại diện ban cha mẹ học sinh trong Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông có vai trò như lực lượng giám sát xã hội để bảo đảm việc thực hiện các quy trình lựa chọn công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng cho người sẽ trực tiếp bỏ tiền mua và sử dụng SGK.

Đại diện phụ huynh không có vai trò nghiên cứu chuyên môn sâu về SGK. Công việc này do tổ chuyên môn của các nhà trường thực hiện. Qua kiểm tra chúng tôi thấy một số nhà trường ban đầu chưa hiểu được ý nghĩa này nên hơi lúng túng. Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tin hướng dẫn, rất nhiều nhà trường đã thực hiện tốt.

- Tiếp đây các nhà trường và địa phương cần làm gì để bảo đảm chương trình giáo dục phổ thông mới có thể triển khai hiệu quả từ năm học 2020 - 2021, thưa ông?

- Thứ nhất, các Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà xuất bản phải khẩn trương lên kế hoạch tập huấn giáo viên sử dụng phải khẩn trương lên kế hoạch tập huấn giáo viên sử dụng SGK; bảo đảm 100% giáo viên lớp 1 được tập huấn trước năm học mới. Việc cung ứng SGK chậm nhất ngày 15.8 phải hoàn thành. Nếu trên một địa bàn có nhiều SGK được lựa chọn thì việc cung ứng cần bảo đảm đầy đủ các đầu sách.

Thứ hai, các tỉnh cần khẩn trương tổ chức bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 về chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với đơn vị cung ứng để cung cấp miễn phí tài khoản học trực tuyến và đường truyền cho thầy cô lớp 1. Việc bồi dưỡng phải hoàn thành trước ngày 30.7.

- Xin cảm ơn ông!

Khải Minh thực hiện