Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX thành phố Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tuyên Quang khóa XX ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tuyên Quang khóa XX ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Bầu đồng chí Lê Thị Kim Dung là Bí thư Thành ủy khóa XX; bầu 2 Phó Bí thư Thành ủy khóa XX là đồng chí Nguyễn Đình Trung và đồng chí Tô Hoàng Linh; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Lê Công Đại tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Phiên làm việc cũng bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Tuyên Quang gồm 40 đại biểu chính thức, (trong đó, 1 đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu tại đại hội 39 đồng chí).

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.
Các Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tham gia thảo luận góp ý, bổ sung toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thanh phố. Tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Những ý kiến đóng góp tham luận tại đại hội không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện, làm đầy đủ thêm nội dung văn kiện trình đại hội mà còn có ý nghĩa khơi dậy phát huy vai trò, trách nhiệm trí tuệ của tập thể, của mỗi cá nhân, bảo đảm cho đại hội thực sự là nơi hội tụ phát huy dân chủ, trí tuệ, tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX với những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả 5 năm (2015 - 2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025) nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội, với 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025.

​  Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX  ​
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025   là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố. Thành công của đại hội là động lực to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa là nền tảng, vừa là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới.

Tân Bí thư đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền ngay sau Đại hội tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Phát huy cao độ trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo và phải thật quyết liệt, quyết tâm trong khâu tổ chức thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

Dương lê