Đảng bộ Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn:

Dấu ấn một nhiệm kỳ 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã khẳng định vai trò lãnh đạo khi kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp với sản xuất, kinh doanh trong từng thời điểm, góp phần đưa BSR vượt qua giông bão, gặt hái những kết quả nổi bật, toàn diện và vững chắc.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ 2015 - 2020 của BSR chính là việc cán bộ, đảng viên và người lao động BSR đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, BSR đã sản xuất 33 triệu 203 nghìn tấn sản phẩm các loại, vượt 20% kế hoạch; tiêu thụ đạt 33 triệu 146 nghìn tấn, vượt 20% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 22 nghìn tỷ đồng, vượt 21%. Nộp ngân sách nhà nước 56 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy BSR chính là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đặc biệt, BSR đã hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty sang mô hình công ty cổ phần và thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay là mô hình Nhà máy - Công ty. BSR cũng đã xây dựng và triển khai Chiến lược Vận hành - Bảo dưỡng, chiến lược Kiểm tra thiết bị; tập trung xây dựng Văn hóa an toàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống an toàn công nghệ trên phạm vi toàn nhà máy; hoàn thiện Hệ thống quản trị sản xuất, chuẩn hóa hệ thống quy trình quản lý sản xuất theo mô hình hiện đại với mục tiêu quản lý chặt chẽ toàn bộ nghiệp vụ sản xuất xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra của Nhà máy.

Giai đoạn 2015 - 2020, Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu từ 100 - 110%, luôn hoàn thành trước kế hoạch sản xuất được giao. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, BSR đã tích lũy được 25 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và tài sản Nhà máy cũng được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2015 - 2020, BSR đã triển khai áp dụng được 122 giải pháp sáng kiến cấp công ty, 33 giải pháp sáng kiến cấp Tập đoàn và tỉnh Quảng Ngãi, 10 giải pháp sáng kiến cấp quốc gia và quốc tế. Cùng với đó, hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác vận hành sản xuất, quản trị điều hành với tổng số tiền làm lợi cho BSR gần 67 triệu USD.


Cán bộ, Đảng viên và người lao động BSR đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng 

Trong nhiệm kỳ qua, thương hiệu, hình ảnh của BSR ngày càng được nâng lên, trong đó, công tác xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, huy động trí tuệ tập thể cho các hoạt động của BSR. Vai trò của các tổ chức đoàn thể được thể hiện rõ trong việc tham gia xây dựng đơn vị.

Để đạt được kết quả đó, đại diện BSR cho hay, Đảng ủy Công ty đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đổi mới mạnh mẽ cách lựa chọn, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên cũng luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện, coi trọng về chất lượng và số lượng bảo đảm cho sự kế thừa, phát triển. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BSR đã phát triển thêm 221 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho 279.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BSR đã tổ chức 5 Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương các khóa XII; 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 1 lớp triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đánh giá, việc bồi dưỡng lý luận chính trị đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị cũng như nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Theo lãnh đạo BSR, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề quan trọng, vững chắc để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của BSR bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin tất thắng, thực hiện được mục tiêu đề ra là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao; năng động, sáng tạo trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, khả năng thích ứng với sự thay đổi của chính sách vĩ mô và môi trường kinh doanh, bảo đảm ưu thế về năng lực cạnh tranh của BSR tại thị trường Việt Nam và trong khu vực; là đơn vị có năng lực quản lý dòng tiền tốt, kinh doanh hiệu quả và đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển bền vững của PVN.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, lao động giỏi, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời. Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ trọng yếu vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả Nhà máy lọc dầu Dung Quất và xây dựng thành công Dự án Nâng cấp Mở rộng nhà máy. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và các nhiệm vụ khác do PVN giao.

Nhật Phương