Nhịp cầu

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Xem với cỡ chữ
Từ sau khi thực hiện việc dồn đổi ruộng đất, tỉnh Hà Nam luôn chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để bảo đảm điều kiện sống và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, cử tri nhiều huyện, thành phố còn phản ánh về tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận, gây khó khăn trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của người dân, đặc biệt là trở ngại trong phát triển sản xuất. Cử tri xã Tràng An, xã Bình Nghĩa của huyện Bình Lục; xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên; xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; xã Đinh Xá, TP Phủ Lý... kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ để người dân yên tâm sinh sống và canh tác.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của cử tri, đại diện lãnh đạo Sở TN - MT cho biết: Đối với đất thổ cư, hiện nay, theo thống kê của các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, tổng số thửa đất trong khu dân cư là 260.115 thửa. Trong khi đó, tổng số thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất là 252.586 thửa/260.115 thửa đất, đạt 97,1%, chỉ còn khoảng 3% thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận. Sở TN - MT phối hợp với các địa phương đã cấp 248.583 giấy chứng nhận/252.586 thửa đất, đạt 98,4% số giấy chứng nhận đã cấp. Còn lại 4.003 giấy chứng nhận chưa phát cho người sử dụng đất là do người sử dụng đất chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính; chủ sử dụng đất vắng mặt chưa đến nhận giấy chứng nhận; chủ sử dụng đất không nhất trí với phương án phê duyệt, không muốn ghi nợ trên giấy chứng nhận.

Các trường hợp tồn sót chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu hiện ở các huyện, thành phố đang thực hiện công tác phân loại hộ, xét duyệt cấp giấy chứng nhận, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Vì vậy, cử tri liên hệ trực tiếp với UBND cấp huyện để được giải đáp cụ thể.

Đối với đất nông nghiệp, ngày 3.5.2012, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 572/KH-UBND về “Dồn đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015”. Căn cứ kế hoạch trên, đến nay, 88/112 xã, thị trấn có đất nông nghiệp trên địa bàn đã thực hiện việc dồn đổi. Hiện, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay mới đo đạc xong theo kết quả dồn đổi được 55/88 xã, còn 33 xã chưa được đo đạc để lập hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận do chưa có nguồn kinh phí. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh đã thẩm định hồ sơ và cấp được 111.361 giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn đổi ruộng đất. Trong đó, tổng số thửa đã được cấp giấy chứng nhận là 76.443 thửa đất.

Đối với kiến nghị của cử tri thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục, do việc dồn đổi ruộng đất chưa hoàn chỉnh hồ sơ nên việc cấp giấy chứng nhận chậm tiến độ. Hiện nay, địa phương cũng đang xét duyệt đơn của người dân và sẽ đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Đối với kiến nghị của cử tri thôn 2 Ngô Khê, thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; cử tri thôn Ba, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; cử tri thôn 4 Tái Kênh, xã Đinh Xá, TP Phủ Lý: Hiện chưa được cấp do chưa được đo đạc theo kết quả dồn đổi để lập hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, tỉnh chưa phân bổ được nguồn kinh phí phục vụ công tác đo đạc ruộng đất theo kết quả dồn đổi, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại các địa phương này. Còn kiến nghị của cử tri thôn Nhất, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên: Theo kế hoạch dồn đổi ruộng đất của huyện Duy Tiên, xã Bạch Thượng không thực hiện công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, do vậy không thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp mà vẫn dùng giấy chứng nhận đã cấp trước đây.

Trước yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế hộ trên địa bàn, cử tri mong nuốn UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ để người dân yên tâm sinh sống và canh tác.

ĐÀO CẢNH