Đề xuất xây 600 nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn châu Âu 

Xem với cỡ chữ

Sở GT - VT cho biết, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng để xây dựng 600 nhà chờ xe buýt đạt tiêu chuẩn châu Âu ở 12 quận nội thành. Việc thực hiện dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án sẽ tự thu xếp 100% kinh phí để đầu tư tất cả các hạng mục công trình. Sau đó, nhà đầu tư kinh doanh quảng cáo một phần diện tích để thu hồi vốn, thời gian dự kiến thu hồi vốn là 20 năm.

P. LONG