Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Theo các chuyên gia về lao động, việc làm, nên ưu tiên đưa người lao động có tay nghề, chuyên môn cao đi làm việc ở nước ngoài để khi trở về, những lao động này có thể tiếp thu được trình độ khoa học, kỹ thuật cao từ các nước. Đồng thời, khuyến khích dòng tiền họ thu được vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề. Từ đó giải quyết thêm việc làm cho lao động trong nước, phát triển kinh tế - xã hội.
BẠN ĐỌC VIẾT
Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về chia sẻ dữ liệu
Một trong những vướng mắc lớn nhất trong xây dựng Chính phủ điện tử là tình trạng cát cứ dữ liệu của các bộ, ngành địa phương. Trong khi đó, dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số chưa được Chính phủ ban hành.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang